Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the relative tectonic activity in the eastern Lake Van basin, East Turkey

GEOMORPHOLOGY, cilt.270, ss.9-21, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Probabilistic seismic hazard assessment for Lake Van basin, Turkey

NATURAL HAZARDS, cilt.54, ss.949-965, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BAŞKALE FAY ZONU’NUN TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, cilt.155, ss.33-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geological and Geomorphological Elements of Baskale Region, Van

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.60, ss.77-91, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Başkale Bölgesinin (Van) Jeolojik ve Jeomorfolojik Ögeleri

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, cilt.60, ss.77-91, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Soil Behavior on Structural Damages During 2011 Van (Turkey) Earthquakes

GSTF Journal of Geological Sciences, cilt.1, ss.56-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The role of soil behavior on structural damages during 2011 Van (Turkey) Earthquakes

International journal of geological Sciences, JGES, cilt.1, no.1, ss.56-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Soil Behavior on Structural Damages During 2011 Van (Turkey) Earthquakes

Journal of Geological Sciences, cilt.1, no.1, ss.56-62, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇALDIRAN FAYI (VAN) BOYUNCA GELİŞMİŞ JEOSİTLER

69. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, ss.25

Sismitleri Deprem Tekrarlanma Periyodunun Belirlenmesinde Kullanılması: Erciş Fayı Örneği (Van Gölü Havzası-Doğu Anadolu)

Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı SÇG-2019, Elazığ, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2019, ss.39-40

Türkiye ve Gürcistan Sınır Bölgesi Jeotermal Alanlarının Hidrojeokimyasal Ön Değerlendirmesi

HİDRO'2018 – Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.198-205

Zilan Jeotermal Alanının (Erciş-Van) Aktif Tektonizma Açısından Önemi

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.667-668

SEISMIC RISK ASSESSMENT OF FETHIYE (MUGLA?TURKEY) AND ITS SURROUNDINGS USING SOIL AND EARTHQUAKES CHARACTERISTICS

International Conference on Applied Geology & Environment ICAGE2016, Mahdia, Tunus, 19 - 21 Mayıs 2016, ss.434

Başkale Havzasının (Van) Jeolojik-Jeomorfolojik Oluşumları

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2016, ss.256-257

Başkale Sırt Tipi Traverteninin (Van) Aktif Tektonizma Açısından Önemi

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO 2015), Van, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2015, ss.22-23

Akey Stratigraphic framework of Burdigalian - Langhian Sea in East Meditarrenean: Van Formation

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Yunanistan, 14 - 20 Nisan 2004, ss.525