Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  VAN YYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

  YÜKSEK LİSANS SAVUNMASI (YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ)

 • Aralık 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  VAN YYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

  YÜKSEK LİSANS SAVUNMASI (KIRAAT İMAMLARININ KIRAATTEKİ USULLERİ)

 • Kasım 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  DOKTORA YETERLİLİK SINAV JURİ ÜYELİĞİ

 • Ekim 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  DOKTORA YETERLİLİK SINAV JURİ ÜYELİĞİ

 • Ekim 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  DOKTORA YETERLİLİK SINAV JURİ ÜYELİĞİ

 • Ekim 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  DOKTORA YETERLİLİK SINAV JURİ ÜYELİĞİ

 • Ekim 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  VAN YYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

  YÜKSEK LİSANS SAVUNMASI (ASR-I SAADETTE CENAZENİN TECHİZ, TEKFİN VE TEDFİN İŞLEMLERİ)

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  VAN YYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

  YÜKSEK LİSANS SAVUNMASI (KAPİTALİZM, MARKSİZM VE İSLAM HUKUKUNDA FAİZ)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Van İlahiyat Dergisi

  Editör

 • 2019 - Devam Ediyor E-ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ JOURNAL OF ORİENTAL SCİENTİFİC RESEARCH (JOSR)

  Editör

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2018 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

Yayıncılık Etkinlikleri