Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2016 Doktora

  Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Türkiye

 • 2009 - 2011 Yüksek Lisans

  Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  FEDÂİLU'L-KUR'AN RİVAYETLERİNİN SIHHATİ VE BU RİVAYETLERİN OLUŞTURDUĞU KUR'AN TASAVVURU

  Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis

 • 2011 Yüksek Lisans

  İMAM ŞAFİİ'NİN İHTİLAFU'L-HADİS İSİMLİ ESERİNİN HADİS İLMİNDEKİ YERİ

  Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis

Yabancı Diller

 • B1 Orta Arapça