Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Garîbu’l-Hadîs İlmi Bağlamında Ebû Ali ElKâlî’nin El-Bâri‘ Adlı Eserinin Değerlendirilmesi

MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.18, ss.387-400, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İBNÜ’L-CEZERÎ VE HADİS İLMİ IBN AL-JAZARI AND DISCIPLINE OF HADITH

TURKISH STUDIES, cilt.13, ss.275-289, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HADİSLERDE SULH

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES – III, Paris, Fransa, 15 - 17 Kasım 2019, ss.99-108

HADİSLERDE İLETİŞİM UNSURLARININ TESPİTİ: HATİP-HİTAP-MUHATAP İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

I. Uluslararası Din Ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil Ve İletişim”, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.972-983

Malazgirtli Âlim Ebû Ali El-Kâlî'nin El-Bâri’ Adlı Eserinin Ğarîbu’l-Hadîs İlmi Açısından Değerlendirilmesi

TARİH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA MUŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Muş, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.975-983

Molla Halîl es-Siirdî’nin Nehcü’l-Enâm İsimli Eserinde Rivayetlerin (Hadislerin) Tesiri

1. ULUSLARARASI ZAP HAVZASI, Hakkari, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.593-608

Kitap & Kitap Bölümleri

HADİSLERDE CİHAD NEDİR NE DEĞİLDİR

CİHAD NEDİR NE DEĞİLDİR?, PROF. DR. ADNAN DEMİRCAN, Editör, Fecr, Ankara, ss.59-96, 2019

HADİS ARKEOLOJİSİ, FUAT SEZGİN ÖRNEĞİ: BUHÂRÎ’NİN KAYNAKLARI’NIN KAYNAKLARI

FUAT SEZGİN VE TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler, İbrahim ÖZCOŞAR Ali KARAKAŞ Mustafa ÖZTÜRK Sıracettin ASLAN, Editör, Divan, İstanbul, ss.169-191, 2019