Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Dicle University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Dicle University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Ataturk University, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  FEDÂİLU'L-KUR'AN RİVAYETLERİNİN SIHHATİ VE BU RİVAYETLERİN OLUŞTURDUĞU KUR'AN TASAVVURU

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis

 • 2011 Postgraduate

  İMAM ŞAFİİ'NİN İHTİLAFU'L-HADİS İSİMLİ ESERİNİN HADİS İLMİNDEKİ YERİ

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic