Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Toprak ve Bitki Besleme

  • Toprak Etüt ve Haritalama

  • Bitki Besleme

  • Topraklı Besleme Uygulamaları

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  • Uzaktan Algılama