Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, ss.53

BİYOÇAR ve FARKLI DEMİR FORMLARININ TRİTİKALENİN (Triticosecale wittmack) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.1

Investigation of Heavy Metals Contents of Soils on Terraces Affected by Van Lake

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.881-887

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.53

Effects of Different Sulphur Forms on Some Soil Properties and Plant Growth of Corn

The International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.723

Changing Soil Properties of Van City Center and Its Vicinity Areas by Parent Material and Vegetation Cover

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.145

Bazı organik gübrelerin uygulama zamanlarında Toprağın Ağır metal içeriklerine Etkisinin Belirlenmesi

4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, cilt.1, ss.83-84

ANALYSING THE SPATIAL DISTRIBUTION OF SOME AGRICULTURAL CROPS IN VAN PROVINCE-TURKEY FROM 2002 TO 2014

International Conference of Ecosystems (ICE2015), Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.55-56