Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Biyosistem Mühendisliği

Yönetimsel Görevler