Arş.Gör.Dr.

Çiğdem Şenyiğit


Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - 2020

2016 - 2020

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

2013 - 2016

2013 - 2016

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

İlköğretim, Fen Bilimleri Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II

Lisans

Lisans

Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Fen Bilgisi Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenmeye İlişkin Eğilimler (2004-2020): Lisansüstü Çalışmaların Sistematik Bir Derlemesi

Şenyiğit Ç.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.652-684, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

A Study on Developing a Three-Tier Concept Test on Simple Electrical Circuits

Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

The Journal of Buca Faculty of Education, cilt.48, sa.2, ss.69-87, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

The Effects of Misconceptions on Pre-Service Teachers' Ability to Constructing Simple Electric Circuits

Önder F., Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

European Journal of Physics Education, cilt.8, sa.1, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Postgraduate Studies On Problem-Based Learning in Science Education: A Systematic Review

Şenyiğit Ç.

10th International Scientific Research Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2021, ss.247-256

2019

2019

BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ ÜÇ AŞAMALI KAVRAM TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2019, ss.730

2019

2019

Attitudes Of Elementary Teacher Candidates Towards Making Computer Supported Education

Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.478-479

2019

2019

The Effect Of Simulation Supported Inquiry Based Learning Approach On Prospective Teachers' Conceptual Understanding Of Capacitors

Önder F., Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

7th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.228-229

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Önder F., Sılay İ., Şenyiğit Ç.

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.1-3

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin Akademik Başarı ve Branş Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Şenyiğit Ç. , Önder F., Sılay İ.

27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ THE 27TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

2018

2018

Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testinin Türkçe'ye Uyarlanması

Önder F., Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

The 27th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.1-3

2017

2017

TEACHER CANDIDATES' UNDERSTANDING LEVEL THE BASIC ELECTRICAL CONCEPTS

Sılay İ., Önder F., Şenyiğit Ç.

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology-, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.67-74

2017

2017

THE FACTORS AFFECTING THE TEACHER CANDIDATES' SCIENTIFIC LITERACY SKILLS: ACADEMIC ACHIEVEMENT AND BRANCH

Önder F., Sılay İ., Şenyiğit Ç.

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.75-83

2017

2017

Affecting Factors The Critical Thinking Dispositions Of Elementary School Teacher Candidates

Şenyiğit Ç. , Önder F., Sılay İ.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.3395-3397

Ödüller

Haziran 2012

Haziran 2012

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı İkinciliği Derece Ödülü

Dokuz Eylül ÜniversitesiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1