Res. Asst. PhD

Çiğdem Şenyiğit


Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı

Education Information

2016 - 2020

2016 - 2020

Doctorate

Dokuz Eylul University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Post Graduate

Dokuz Eylul University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Under Graduate

Dokuz Eylul University, Buca Faculty Of Educatıon, Department Of Basıc Educatıon, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Elementary School Education, Education in Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Courses

Under Graduate

Under Graduate

Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II

Under Graduate

Under Graduate

Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları

Under Graduate

Under Graduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Under Graduate

Under Graduate

Öğretmenlik Uygulaması

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2021

2021

THE EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING ON PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING AND MISCONCEPTIONS

ŞENYİĞİT Ç.

International Online Journal of Primary Education, vol.10, no.1, pp.32-49, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

An Inquiry-Based Learning Approach for Effective Concept Teaching

Şenyiğit Ç. , Önder F., Sılay İ.

i.e.: inquiry in education, vol.13, no.1, pp.1-22, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Trends on Inquiry-Based Learning in Science Education (2004-2020): A Systematic Review of Postgraduate Studies

Şenyiğit Ç.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.652-684, 2021 (National Refreed University Journal)

2019

2019

A Study on Developing a Three-Tier Concept Test on Simple Electrical Circuits

Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

The Journal of Buca Faculty of Education, vol.48, no.2, pp.69-87, 2019 (International Refereed University Journal)

2017

2017

The Effects of Misconceptions on Pre-Service Teachers' Ability to Constructing Simple Electric Circuits

Önder F., Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

European Journal of Physics Education, vol.8, no.1, pp.1-10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ STEM AWARENESS AND INTEGRATIVE STEM TEACHING INTENTIONS

Şenyiğit Ç.

13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 26 May 2021, pp.67-82

2021

2021

Postgraduate Studies On Problem-Based Learning in Science Education: A Systematic Review

Şenyiğit Ç.

10th International Scientific Research Congress, Ankara, Turkey, 11 - 12 April 2021, pp.247-256

2019

2019

Basit Elektrik Devreleri Üç Aşamalı Kavram Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ŞENYİĞİT Ç. , SILAY İ.

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019

2019

2019

Attitudes of Elementary Teacher Candidates Towards Making Computer Supported Education

Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.478-479

2019

2019

The Effect Of Simulation Supported Inquiry Based Learning Approach On Prospective Teachers' Conceptual Understanding Of Capacitors

Önder F., Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

7th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.228-229

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Önder F., Sılay İ., Şenyiğit Ç.

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.1-3

2018

2018

Önder F., Şenyiğit Ç. , Sılay İ.

The 27th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.1-3

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin Akademik Başarı ve Branş Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Şenyiğit Ç. , Önder F., Sılay İ.

27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ THE 27TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

2017

2017

TEACHER CANDIDATES' UNDERSTANDING LEVEL THE BASIC ELECTRICAL CONCEPTS

Sılay İ., Önder F., Şenyiğit Ç.

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology-, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.67-74

2017

2017

THE FACTORS AFFECTING THE TEACHER CANDIDATES' SCIENTIFIC LITERACY SKILLS: ACADEMIC ACHIEVEMENT AND BRANCH

Önder F., Sılay İ., Şenyiğit Ç.

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.75-83

2017

2017

Affecting Factors The Critical Thinking Dispositions Of Elementary School Teacher Candidates

Şenyiğit Ç. , Önder F., Sılay İ.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3395-3397

Awards

June 2012

June 2012

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı İkinciliği Derece Ödülü

Dokuz Eylül ÜniversitesiInvited Talks

May 2021

May 2021

Sınıf Eğitiminde Akademik Kariyer Olanakları

Seminar

Dokuz Eylül Üniversitesi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1