Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Natural radioactivity of riverbank sediments of the Maritza and Tundja Rivers in Turkey

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, cilt.47, ss.2163-2172, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Removal of Th(IV) ions from aqueous solution using bi-functionalized algae-yeast biosorbent

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.287, ss.533-541, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adsorption and thermodynamic behaviour of U(VI) on the Tendurek volcanic tuff

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.283, ss.231-238, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aktif Çamur Biyoreaktörlerinde Parasetamolün Giderimi

3 rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.691-692 Creative Commons License

Türkiyede Tıbbi Atık Yönetimi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.17-20

Kent Merkezinde Bulunan Hava Kirleticilerin Kompozisyonun Belirlenmesi: Van Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.11-16

VAN İLİ KENT MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.3

Adsorption of Uranium-238 with Dasit Stone in Column System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2019, ss.52

Examination of Removal of 238U with Diatomite in Continuous Flow System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2019, ss.51

Natural Radioactivity in Surface Waters in Van Lake Basin-Turkey

EORECO 2005 - X. European Ecological Congress, Aydın, Türkiye, 8 - 13 Kasım 2005, ss.302

Natural Radioactivity in Surface Waters in Van Lake Basin – Turkey

International Symposium INSINUME 2004 in Situ – Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology, Radioprotection of Environment, Albena, Bulgaristan, 27 - 30 Eylül 2004, ss.53-57

Relationship Between Natural Radioactivity and Rock Types in Van Lake Basin – Turkey

International Symposium INSINUME 2004 in Situ – Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology, Radioprotection of Environment, Albena, Bulgaristan, 27 - 30 Eylül 2004, ss.19-25