Araştırma Alanları

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Bilimleri

 • Çevre Kimyası

 • Çevre Teknolojisi

 • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

 • Hava Kirliliği ve Kontrolü

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Yaşam Bilimleri

 • Çevre Biyolojisi

 • Çevre Kirliliği

 • Kimya

 • Fizikokimya

 • Kimyasal Kinetik

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji