Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 3. International Water and Health Congress

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2019 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-UBAK 2019

  Katılımcı

  Yalova, Türkiye

 • 2019 Uluslararası Bilimsel Aaraştırmalar Kongresi

  Oturum Başkanı

  Yalova, Türkiye

 • 2017 ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on ENGINEERING and NATURAL SCIENCES

  Katılımcı

  Budapest, Macaristan

 • 2014 IESSV, International Environmental Science Symposium of VAN

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2011 Kromotografi Kongresi

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2011 25. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 74

h-indeksi (WOS): 4