Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BR13 dye removal using sodium dodecyl sulfate modified montmorillonite: Equilibrium, thermodynamic, kinetic and reusability studies

Chemical Engineering And Processing, cilt.158, ss.108186-108198, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Peyniraltı Suyunun Koagülasyon/Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılmasında Doğal Bir Koagülant Olan Montmorillonitin Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, no.7, ss.59-66, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Kent Merkezinde Hava Kirliliği

Bitlis Eren Üniversitesi Dergisi, cilt.8, ss.1142-1153, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İlindeki Tehlikeli Atıkların Mevcut Potansiyelinin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.271-282, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mezbaha Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliğinin Değerlendirilmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.738-748, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Van Gölü Suyunun İyon Karakterizasyonuyla Su Kalitesinin Belirlenmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.7, ss.169-179, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, cilt.1, ss.70-74, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect Of Adsorbent Pretreatment On Cod Removal In The Adsorption Of Textile Industry Wastewater With Potato Husk

5. Uluslararasi Ispec Mühendislik Ve Fen Bilimleri Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.417-422

Aktif Çamur Biyoreaktörlerinde Parasetamolün Giderimi

3 rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.691-692 Creative Commons License

DAMAR ATIK BARAJINDAN TEMİN EDİLEN DİP ÇAMURU İLE AURAMİNE O BOYAR MADDESİNİN ADSORPSİYON DENGE MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.540-547 Creative Commons License

VAN İLİ KENT MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.3

Kent Merkezinde Bulunan Hava Kirleticilerin Kompozisyonun Belirlenmesi: Van Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.11-16

Türkiyede Tıbbi Atık Yönetimi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.17-20

Adsorption of Uranium-238 with Dasit Stone in Column System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2019, ss.52

Examination of Removal of 238U with Diatomite in Continuous Flow System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2019, ss.51

An Evaluation of Solid Waste Management in Erzincan Province

" ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on ENGINEERING and NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.46 Creative Commons License

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.250 Creative Commons License

Environment Management

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.1-5 Creative Commons License

Pomza ile Sulu Ortamlardan Cd(II) Adsorpsiyonu ve Ortam Koşullarının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.71-0