Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sabit Ortodonti Tedavi Gören Hastalarda Endodontik Tedavi Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 9 - 10 November 2019, pp.108

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ TEK EĞE SİSTEMLERİNİN DENTİN ÇATLAĞI OLUŞUMUNA ETKİSİ

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.76

AÇIK APEKSLİ ÜST SANTRAL DİŞİN BİODENTİN İLE APEKSİFİKASYONU

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.277

Two Year Follow Up of a Delayed Reimplanted Avulsed Tooth: Case Report

19th ESE Biennial Congress - Vienna, Viyana, Austria, 12 - 15 September 2019, pp.15

Endo-Perio Lezyonlu Lateralin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Vaka Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.667

Final İrrigasyon Aktivasyon Sistemlerinin Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.81

Kök Kanal Tedavisi Sırasında Kök Ucundan Sodyum Hipoklorit Taşması: Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.759

Messerann Kiti Kullanılarak Kırık Kök Kanal Aletinin Çıkarılması: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1037

Periapikal Lezyonlu Üst Keser Dişlerin Endodontik Tedavisinin Yenilenmesi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.597

Renklenmiş Kök Kanal Tedavili Sağ Üst Santral Dişin Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.529

Komplike Kuron-Kök Kırığının Konservatif Tedavisi: Vaka Sunumu.

Türk Diş Hekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.666

Comparison of Different Single File Systems on the Amount of Apically Extruded Debris During Endodontic Retreatment.

The 20th Scientic Congress of Asian Pacic Endodontic Confederation., İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.120

İntrakanal medikamentlerinin kök Kanalından Uzaklaştırılması Sırasında Apikalden Taşan Debris Miktarı.

25. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.160-165

Kurutma Protokollerinin Biyoaktif Kök Kanal Patının Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.250-265

Multidisciplinary Approach To Treatment Of Traumatic Complicated Crown Fracture: 6-Month Follow-up

International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018, pp.296

Treatment of Tooth Discoloration After Endodontic Treatment: 6-month follow up

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018, pp.260

Prevalence of Possible Carotid Artery Calcifications Observed on Panoramic Radiographs

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, no.1, pp.100

Radiküler Kist Tedavisinde Cerrahi Ile Kombine Uygulanan Endodontik Yaklaşım; 4 Yıllık Vaka Takibi

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, no.1, pp.513

Horizontal Kök Kırığı Bulunan Üst Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi: 3 Yıllık Olgu Takibi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, no.1, pp.519

Asla Vazgeçme, Bir Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016, vol.1, no.1, pp.268

Farklı yıkama sistemlerinin apikalden taşan yıkama solüsyonu ve debris yönünden karşılaştırılması

Türk Endodonti Derneği 13.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turks And Caicos Islands, 26 - 29 May 2016, pp.62-63

Efficacy of Different Activation Regimes of Chitosan

FDI 2013 Annual World Dental Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013, pp.138-139

Books & Book Chapters

Endodontide Kullanılan Biyoseramik Esaslı Kök Kanal Dolgu Patları

in: Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Yoldaş O., Editor, Akademisyen Kitap Yayınevi, Ankara, pp.33-47, 2020

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

3

Project

4

Thesis Advisory

2

Open Access

10