Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Five-year follow-up of reattachment of crown fracture with polyethylene fiber post: A case report

International Journal of Applied Dental Sciences, cilt.6, ss.391-394, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentin moisture conditions strongly influence its interactions with bioactive root canal sealers

Restorative dentistry and Endodontics, cilt.45, ss.24, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Non-Surgical Endodontic Treatment of Extraoral Sinus Tract of Endodontic Origin.

Türkiye Klinikleri Journal Dental Science, cilt.24, ss.151-156, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socio-demographic determinants of dental anxiety and fear among college students

Eastern Journal of Medicine, cilt.24, ss.169-175, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Five-year follow-up of a delayed reimplanted avulsed tooth: case report.

Eastern Journal of Medicine, cilt.23, ss.350-354, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentin Hassasiyeti Tedavisinde Lazerlerin Etkinliği

VAN TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.10-15, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sabit Ortodonti Tedavi Gören Hastalarda Endodontik Tedavi Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2019, ss.108

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ TEK EĞE SİSTEMLERİNİN DENTİN ÇATLAĞI OLUŞUMUNA ETKİSİ

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.76

AÇIK APEKSLİ ÜST SANTRAL DİŞİN BİODENTİN İLE APEKSİFİKASYONU

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.277

Two Year Follow Up of a Delayed Reimplanted Avulsed Tooth: Case Report

19th ESE Biennial Congress - Vienna, Viyana, Avusturya, 12 - 15 Eylül 2019, ss.15

Endo-Perio Lezyonlu Lateralin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Vaka Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.667

Komplike Kuron-Kök Kırığının Konservatif Tedavisi: Vaka Sunumu.

Türk Diş Hekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.666

Final İrrigasyon Aktivasyon Sistemlerinin Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.81

Kök Kanal Tedavisi Sırasında Kök Ucundan Sodyum Hipoklorit Taşması: Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.759

Messerann Kiti Kullanılarak Kırık Kök Kanal Aletinin Çıkarılması: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1037

Periapikal Lezyonlu Üst Keser Dişlerin Endodontik Tedavisinin Yenilenmesi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.597

Renklenmiş Kök Kanal Tedavili Sağ Üst Santral Dişin Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.529

Comparison of Different Single File Systems on the Amount of Apically Extruded Debris During Endodontic Retreatment.

The 20th Scientic Congress of Asian Pacic Endodontic Confederation., İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.120

İntrakanal medikamentlerinin kök Kanalından Uzaklaştırılması Sırasında Apikalden Taşan Debris Miktarı.

25. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.160-165

Kurutma Protokollerinin Biyoaktif Kök Kanal Patının Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.250-265

Treatment of Tooth Discoloration After Endodontic Treatment: 6-month follow up

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.260

Multidisciplinary Approach To Treatment Of Traumatic Complicated Crown Fracture: 6-Month Follow-up

International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.296

Horizontal Kök Kırığı Bulunan Üst Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi: 3 Yıllık Olgu Takibi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, no.1, ss.519

Radiküler Kist Tedavisinde Cerrahi Ile Kombine Uygulanan Endodontik Yaklaşım; 4 Yıllık Vaka Takibi

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, no.1, ss.513

Prevalence of Possible Carotid Artery Calcifications Observed on Panoramic Radiographs

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, no.1, ss.100

Farklı yıkama sistemlerinin apikalden taşan yıkama solüsyonu ve debris yönünden karşılaştırılması

Türk Endodonti Derneği 13.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turks Ve Caicos Adaları, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.62-63

Asla Vazgeçme, Bir Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.268

Efficacy of Different Activation Regimes of Chitosan

FDI 2013 Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.138-139

Kitap & Kitap Bölümleri

Endodontide Kullanılan Biyoseramik Esaslı Kök Kanal Dolgu Patları

Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Yoldaş O., Editör, Akademisyen Kitap Yayınevi, Ankara, ss.33-47, 2020