Announcements & Documents

Temel Tasarım I: Leke
Lecture Note
12/15/2020

Temel Tasarım I dersi "Leke" konusu

6. Leke.docx Creative Commons License

Temel Tasarım I: Işık-Gölge-Leke-Açık-Orta-Koyu
Lecture Note
12/1/2020

Temel Tasarım I dersi "Işık-Gölge-Leke-Açık-Orta-Koyu" konusu

5. Işık-Gölge-Leke-Açık-Orta-Koyu.d....docx Creative Commons License

Temel Tasarım I: Hacim -Perspektif
Lecture Note
11/17/2020

Temel Tasarım I dersi "Hacim -Perspektif" konusu

4. Temel Tasarim Hacim -Perspektif.....docx Creative Commons License

Temel Tasarım I: Doku
Lecture Note
11/3/2020

Temel Tasarım I dersi "Doku" konusu

3. Temel Tasarim Doku_.docx Creative Commons License

Temel Tasarım I: Çizgi
Lecture Note
10/20/2020

Temel Tasarım I dersi "Çizgi" konusu

2. Temel Tasarim Çizgi.docx Creative Commons License

Temel Tasarım I: Nokta
Lecture Note
10/6/2020

Temel Tasarım I dersi "Nokta" konusu

1.Temel Tasarim Nokta.docx Creative Commons License

Lesson Materiels

Tasarım Kültürü İzlence
Seçmeli Sanat Atölye I (Seramik) İzlence
Seçmeli Sanat Atölye III (Seramik) İzlence
Seçmeli Sanat Atölye V (Seramik) İZlence