Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstatistik Öğretimi İçin Geliştirilen Bir Öğretim Yazılımının Akademik Başarıya Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.1212-1231, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Design of a Tutorial Software with the Help of Digital Teaching Materials

Journal of Computer and Mathematical Sciences, cilt.7, ss.792-798, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİKSEL AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.776-786

Analysis of Mathematics Teacher Candidates' Attitudes Towards Measurement and Evaluation in Education Course

6th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Senmerkant, Özbekistan, 30 Nisan - 01 Haziran 2019, ss.68

The effect of a natural numbers subjected educational software on students' attitudes and success

Caucasian Mathematics Conference (CMC)-II, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.72

A study on the relationship between primary school social studies curriculum with math curriculum

Caucasian Mathematics Conference (CMC)-II, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.68

Mobile augmented reality application for the basic concepts of statistics

Caucasian Mathematics Conference II, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.40

Effect of Computer Aided Education on Students' Statistics Achievement and Attitude

ICMME-2017 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND MATHEMATICS EDUCATION, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.869-870

çevrim dışı bilgisayar ortamlarına yönelik öğretici bir uygulama platformunun geliştirlmesi

1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.105

Regression analysis algorithm for circular data

International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2015, ss.51

Development of an educational software for basic statistics

International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2015, ss.50

Sayısal Türev Öğretiminde Kullanılabilecek Bir Bilgisayar Yazılımı

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015, ss.1