Prof.Engin Öner


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Public Finance, Theory of Public Finance, Fiscal Law, Budgeting and Fiscal Planning, Financial Economics

Metrics

Publication

49

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1988 - 1991

1988 - 1991

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat / İktisat Politikası, Turkey

1986 - 1988

1986 - 1988

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat / İktisat Poltitkası, Turkey

Dissertations

1991

1991

Doctorate

Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı (Başlıca Sebepler, Etkiler ve Önlemler)

Ataturk University, Sosyal Blilmler Enstitüsü, İktisat / İktisat Politikası

1988

1988

Postgraduate

Türkiye’de Fon Uygulaması ve Etkileri

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat / İktisat Politikası

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Economic Policy

Public Finance

Theory of Public Finance

Fiscal Law

Budgeting and Fiscal Planning

Financial Economics

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Van Yüzüncü Yil University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Professor

Van Yüzüncü Yil University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Rectorate Commissioner

Erzurum Technical University

2021 - Continues

2021 - Continues

Member of the Senate

Erzurum Technical University

2021 - Continues

2021 - Continues

Dean

Erzurum Technical University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

2021 - Continues

2021 - Continues

University Executive Board Member

Erzurum Technical University

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Board Member

Van Yüzüncü Yil University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2019 - Continues

2019 - Continues

Academic Board Member

Van Yüzüncü Yil University, İibf, Maliye

2014 - 2021

2014 - 2021

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2013 - 2021

2013 - 2021

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

vergi hukuku

Undergraduate

Undergraduate

maliye politikası

Postgraduate

Postgraduate

maliye politikası

Postgraduate

Postgraduate

mali iktisat

Undergraduate

Undergraduate

kamu maliyesi

Articles Published in Other Journals

2019

2019

VERGİ KANUNLARINDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ (GERÇEK GERİYE YÜRÜMENİN HUKUKİ YÖNÜ)

Öner E.

The Journal of Academic Social Science, vol.7, no.98, pp.13-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI (NEDENLER VE ARTIŞI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR)

Öner E.

The Journal of Academic Social Science, vol.7, no.97, pp.14-27, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Vergilendirme Yetkisinin Sorunsalı: Çifte Vergilendirme (Çeşitleri ve Önleme Yöntemleri )

Öner E.

The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.83, pp.109-121, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

DOLAYLI VERGİLERDE VERGİ PİRAMİTLEŞMESİ SORUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÇÖZÜM YOLU (Vergi İndirim Metodu)

Öner E.

The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.82, pp.123-130, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

"Comparative Interpretation of Classical and Keynesian Fiscal Policies (Assumptions, Principles and Primary Opinions)"

Öner E.

International Journal of Finance & Banking Studies (IJFBS), vol.4, pp.11-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

"Problems and Recommendations over Tax Policies"

Öner E.

Expert Journal of Finance, vol.3, pp.9-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

“Tax Expenditure and the Situation in Turkey

Öner E.

International Journal of Business and Social Science, vol.2, pp.165-170, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

“The Practises of Fiscal Policy for Economic Stability in Turkey (An Econometric Study: 1985 – 1999)"

Öner E.

Lex ET Scientia International Journal (LESIJ) (Lex ET Scientia International Journal (LESIJ), vol.XV2, pp.292-300, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Faiz Ödemeleri İlişkisi (1980 – 2006)

Öner E.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, vol.30, no.226, pp.135-143, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

, "Türkiye’de Maaş ve Ücretli Kesimin GSYIH Payı ve Vergi Baskısı (1980 - 2005)

Öner E.

Vergi Dünyası, vol.26, no.309, pp.131-138, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Türkiye’de Maaş ve Ücretli Kesimin Gelir Vergisi Yükü (1980 - 2005)

Öner E.

Vergi Dünyası, vol.26, no.304, pp.176-183, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

"Doğu Anadolu’nun Kalkınma Sorunu ve Çözüm Önerileri (Van İlinin Ekonomik Durumu Üzerine Bir Değerlendirme)"

Öner E.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.8, no.21, pp.325-338, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

"Niçin Vergi Teşvikleri?"

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.97-119, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının Ekonomik Yönü

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.179-191, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

1994

1994

"1983 - 1992 Yılları Arasında Maliye ve Vergi Konularında Yapılmış Olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezi bibliyografyası

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.67-85, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

1994

1994

"Vergi - Enflasyon İlişkisi ve Enflasyon Vergisi (2) "

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.103-116, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

1993

1993

"Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Harcamaları - Eğilimler, Sebepler ve Sonuçlar", (çeviri)

Öner E.

Hazine ve Dış Ticaret Dergisi, no.18, pp.61-83, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

1993

1993

"Gelişmekte Olan Ülkelerde Temel Sorunlar, İktisadi Etkileri ve Türkiye Değerlendirmesi"

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.139-152, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

1993

1993

"Türkiye’de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizlikler"

Öner E.

Atatürk Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.129-138, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

1993

1993

"IMF’ nın Maliye Politikasıyla İlgili Önerileri", (çeviri)

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.115-122, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

1992

1992

“V.U.K.’na göre Vergi Kaçakçılığı ve Uygulanan Ceza Sisteminin Yorumu”,

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.69-79, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

1992

1992

"Dış Borç Ölçümünde Sorunlar", (çeviri)

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.135-141, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

1992

1992

"Maliye Politikalarının Koordinasyonunda Sorunlar", (çeviri)

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.135-141, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

1992

1992

"Türkiye’nin 1981 - 1990 Dönemindeki İç ve Dış Borç Durumu"

Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.145-155, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

“İstikrarsızlık Sorunlarının Çözümünde Maliye Politikası Araçları”

Öner E.

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.746-754

2019

2019

“Vergi Yansımasını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”

Öner E.

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.755-765

2019

2019

“Vergi kaçırma ile Vergiden Kaçınmanın Mukayesesi (Sebep, Yöntem ve Etki Farklılıkları)”

Öner E.

SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.359-365

2019

2019

“Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması (Maliye Politikalarının Rolü)”

Öner E.

SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.366-374 Sustainable Development

2018

2018

Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi

Öner E.

X. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Ohrid / Macedonia, Ohrid, Macedonia, 27 - 28 October 2018, pp.174-177

2018

2018

Mali Olayların İktisadi Yönden Önemi

Öner E.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA, Ohrid, Macedonia, 27 - 28 October 2018, pp.170-173

2018

2018

Vergi Harcaması ve Türkiye’deki Durum (2006 -2017)

Öner E.

International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.207-213

2018

2018

Klasik ve Keynesyen Düşünce Sistemlerinde Borca Bakışın Günümüzdeki Önemi

Öner E.

SADAB II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.214-218

2018

2018

KLASİK VE KEYNESYEN MALİYE POLİTİKALARININ TEMEL VARSAYIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI YORUMU

Öner E.

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.306-314

2001

2001

Kalkınmada Doğu Anadolu’nun Rolü (Van İlinin Ekonomik Analizi)

Öner E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Gölü Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Van Gölü Havzasında Kentleşme ve Kalkınma Sempozyumu”nun ‘Bölgesel Kalkınma ve Planlama’ konulu üçüncü oturumunda sunulan Data-Show destekli Tebliğ, Van, Turkey, 24 - 27 May 2001, pp.1-15

1994

1994

5 Nisan Kararları

Öner E.

5 Nisan Ekonomik İstikrar Programı ve Uygulama Sonuçları Hakkında Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı, Trabzon, Turkey, 28 September 1994, pp.1-4

Books & Book Chapters

2021

2021

Vergi Hukuku

Öner E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2021

2020

2020

MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI

Öner E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020

2019

2019

MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI

Öner E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2019

2018

2018

Kamu Maliyesi

Öner E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018

2018

2018

VERGİ HUKUKU

Öner E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018

2017

2017

KAMU MALİYESİ

Öner E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2017

2016

2016

VERGİ HUKUKU

Öner E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2016

2015

2015

kamu maliyesi

Öner E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

İzlek Akademik Dergi - izlek academical journal

Publication Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

The Journal of Academic Social Science

Publication Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Van YYU İkitsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

August 2020

August 2020

DİALEKTOLOG-Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi

Other Journals

July 2020

July 2020

IBAD Journal of Social Sciences

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

SADAB - Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri dergisi

Other journals

September 2019

September 2019

DİYALEKTOLOG Akademik Araştırma Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2019

June 2019

Journal of the International Scientific Research (IBAD)

Other Indexed Journal

May 2019

May 2019

Van YYU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

January 2019

January 2019

Journal of the International Scientific Research (IBAD)

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

DİYALEKTOLOG Akademik Araştırma Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2018

November 2018

Journal of the International Scientific Research (IBAD)

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

Van YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

Van YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

Journal of the International Scientific Research (IBAD)

Other Indexed Journal

February 2018

February 2018

EKEV Akademi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

Van YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

muğla sıtkı koçman üniversitesi eğitim fakültesi dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2017

July 2017

the journal of international scientific researches

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

international journal of public finance

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Van YYU SBE Dergisi

Other Indexed Journal

May 2017

May 2017

Van YYU Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2015

December 2015

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science

Other Indexed Journal

April 2014

April 2014

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies)

Other Indexed Journal

March 2014

March 2014

Atatürk üniversitesi İİBF Dergisi

Other Indexed Journal

March 2014

March 2014

ASOS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science)

Other Indexed Journal

February 2014

February 2014

EKEV Akademi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2014

February 2014

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

“İstikrarsızlık Sorunlarının Çözümünde Maliye Politikası Araçları”. 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi 29 Kasım - 1 Aralık 2019 Şanlıurfa.

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

“Vergi Yansımasını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”. 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi 29 Kasım - 1 Aralık 2019 Şanlıurfa.

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

“Vergi Kaçırma ile Vergiden Kaçınmanın Mukayesesi (Sebep, Yöntem ve Etki Farklılıkları)”. SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey.

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması (Maliye Politikalarının Rolü), 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium October 19-21, 2019 /Antalya, TurkeySustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Öner E., "Mali Olayların İktisadi Yönden Önemi", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA, ohrid, MAKEDONYA, 27-28 Ekim 2018, pp.170-173

Attendee

Ohrid-Macedonia

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Vergi Harcaması ve Türkiye’deki Durum (2006 -2017), SADAB II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 21-23 Ekim 2018, Antalya, Türkiye

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Öner E., "KLASİK VE KEYNESYEN MALİYE POLİTİKALARININ TEMEL VARSAYIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI YORUMU", II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2018, pp.306-314

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Klasik ve Keynesyen Düşünce Sistemlerinde Borca Bakışın Günümüzdeki Önemi, SADAB II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 21-23 Ekim 2018, Antalya, Türkiye. ss. 214-218

Attendee

-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Öner E., "Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi", X. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Ohrid / Macedonia, ohrid, MAKEDONYA, 27-28 Ekim 2018, pp.174-177

Attendee

Ohrid-Macedonia

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

Vergi Bilinci ve Sosyal Güvenlik (YYU Yurtlarındaki Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı)

Invited Speaker

Van-Turkey

01 May 2001 - 01 May 2001

01 May 2001 - 01 May 2001

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Gölü Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Van Gölü Havzasında Kentleşme ve Kalkınma SempozyumuSustainable Development

Panelists

Van-Turkey

01 May 2001 - 01 May 2001

01 May 2001 - 01 May 2001

Kalkınmada Doğu Anadolu’nun Rolü (Van İlinin Ekonomik Analizi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Gölü Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Van Gölü Havzasında Kentleşme ve Kalkınma Sempozyumu”nun ‘Bölgesel Kalkınma ve Planlama’ konulu üçüncü oturumunda sunulan Data-Show destekli Tebliğ, Panelist, 24-27 Mayıs, TÜRKIYE, 2001 ( sempozyum kitabı yayımlanmamıştır)Sustainable Development

Attendee

Van-Turkey

01 September 1994 - 01 September 1994

01 September 1994 - 01 September 1994

5 Nisan Ekonomik İstikrar Programı ve Uygulama Sonuçları Hakkında Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 September 1994 - 01 September 1994

01 September 1994 - 01 September 1994

"5 Nisan Kararları", 5 Nisan Ekonomik İstikrar Programı ve Uygulama Sonuçları Hakkında Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı

Attendee

Trabzon-Turkey

Jury Memberships

July-2014

July 2014

Post Graduate

Jüri üyesi - Van YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-1995

June 1995

Post Graduate

tezli jüri üyeliği - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-1995

June 1995

Post Graduate

tezli jüri üyeliği - Atattürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-1995

June 1995

Post Graduate

tezli jüri üeliği - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-1995

May 1995

Post Graduate

tezli jüri üyeiği - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-1995

May 1995

Post Graduate

tezli jüri üyeliği - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-1995

May 1995

Post Graduate

tezli yüksek lisans jüri üesi - Atatürk Üniversitesi Sosoyal Bilimler Enstitüsü