Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The predictor roles of life-satisfaction, and intrinsic-extrinsic motivation on the psychological well-being of pre-service teachers.

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.7, no.4, pp.1370-1387, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Ters Yüz Filmi Kapsamında Duyguların ve Beynin İşleyişinin İncelenmesi

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol.5, no.2, pp.59-71, 2018 (National Refreed University Journal)

Kaygı durumlarında gevşeme egzersizi ve sistematik duyarsızlaştırma kullanımı: Bir vaka örneği.

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol.2, no.1, pp.40-48, 2015 (National Refreed University Journal)

11’09’’01 September 11

Psinema e-dergi, no.9, pp.5-8, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Başbelası (Hearthburn, 1986)

Psinema e-dergi, no.7, pp.3-7, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Yaşanan Trajedilerin, Kesişen ve Değişen Hayatların Yönetmeni: Innaritu

Psinema e-dergi, no.6, pp.7-10, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Olay Tamamen Gibi Davranmak Değil mi? Marilyn Monroe

Psinema e-dergi, no.5, pp.6-9, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Lost Geri Dönüyor: 4. Sezon Öncesi Psikolojik Bir Gözden Geçirme

Psinema e-dergi, no.2, pp.3-7, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A QUALITATIVE ANALYSIS FOR THE EFFECTS OF DIFFERENT MOTIVATION STYLES FOR EATING REGULATION

XVI European Congress of Psychology, Moskova, Russia, 2 - 05 July 2019, pp.893-894

ERGENLERDE OKULA YABANCILAŞMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EĞİTİM PRATİĞİMİZ VE 2023 EĞİTİM VİZYONU KONGRESİ VE ÇALIŞTAYI, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.147-148

Evaluation of Gated Communities In Social Sustainability Context: Konya Sample

3rd International Urban Studies Congress, Strazburg, France, 26 - 28 October 2018, pp.472-493

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET KONUSUNDAKİ KAVRAM KARMAŞASI

DEKAUM II. ULUSLARARASI KADIN KONFERANSI, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.1482-1491

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik ve Yaşam Doyumları Üzerinde Motivasyonun Aracı

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1361-1363

Parasosyal İlişkilerimiz Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

VI. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu, Bolu, Turkey, 2 November - 03 December 2017, pp.15

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of a traumatic event

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Denmark, 2 - 04 June 2017, pp.223

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of emotional abuse

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Denmark, 2 - 04 June 2017, pp.226-227 Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Psikolojik İyi Oluş, Yaşam Doyumu ve Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1473-1474

Panel: Psinema Çalışmaları

4. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.13-14

Open Paper: The Professional and social roles of clinical psychologists in Turkey

6th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies, Boston, United States Of America, 2 - 05 June 2010, pp.61

Sözlü Bildiri: Nasıl biliniyoruz? Klinik psikolog hakkındaki bilgiler ve kaynakları

XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, Turkey, 14 - 17 April 2010, pp.114

Panel: Beyazperdenin terapi odasına girişi: Sinematerapi

IV. Işık Savaşır Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 24 May 2009, pp.10

Sözlü Bildiri: Türkiye’de klinik psikologların profesyonel ve sosyal rolleri

XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 05 September 2008, pp.143

Sözel Bildiri: Sinemada korku öğelerinin ele alınışı

11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 July 2006, pp.7

Books & Book Chapters

ÖĞRETMEN VE SORUNLAR: Öz Belirleme Kuramı Açısından Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının İhtiyaç Doyumları ve Öğretme Motivasyonu Arasındaki İlişki

in: EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, Tanhan F.,Özok,H. İ.,Aladağ,C., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.232-244, 2019

Seyirci ve birlikte eylem etkileri

in: Grup Performansı, Coşkun, H., Şenyurt A. Y., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.63-80, 2018

Kayıp Uyumu İçin Duygu Odaklı Yaklaşımlar

in: Kayıp ve Yas İçin Danışmanlık Becerileri, Tanhan F., Editor, Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.147-173, 2017

Diyabette Psikolojik Değerlendirme ve Destek

in: Birinci Basamak Sağlık kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi, Barışkın, E., Çöl, M., Ersoy, G., Uluç, S., Yalçın, S., Yetkin, İ., Zergeroğlu, A. M., Editor, Sağlık Bakanlığı Yay. No:1070 Alban Tanıtım Ltd. Sti., Ankara, pp.205-211, 2016 Sustainable Development

Çocuklarda ve ergenlerde psikososyal destek (motivasyon)

in: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Birinci Basamak Sağlık Kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi, Barışkın, E., Çöl, M., Ersoy, G., Uluç, S., Yalçın, S., Yetkin, İ., Zergeroğlu, A. M., Editor, Sağlık Bakanlığı Yayınları No:1070 Alban Tanıtım Ltd. Sti, Ankara, pp.82-88, 2016 Sustainable Development

Güdülenme ve Duygu

in: PsychSmart Aklımın Aklı Psikoloji, Durak M., Şenol-Durak E., Kocatepe U., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.192-215, 2015

Çocuklar için davranış tedavisi-psikososyal destek (hasta motivasyonu)

in: Birinci Basamak Hekimler İçin Obezite ile Mücadele El Kitabı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Editor, Anıl Matbaacılık, Ankara, pp.78-87, 2013 Sustainable Development

Psikolojik sağlığın korunması ve geliştirilmesinde psikologların rolü nedir? Klinik psikolog nedir?

in: Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? II Yetişkinlik ve Yaşlılık, Karancı, N. A., Gençöz, F., Bozo Ö. , Editor, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, pp.103-110, 2007