Publications & Works

Articles Published in Other Journals

1980'LERDEN GÜNÜMÜZE KÜRESELLEŞMEYLE GELİŞEN KİMLİK POLİTİKALARI VE SANATA YANSIMALARI

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

LEONARDO DA VİNCİ'NİN "LA JOCONDE"UNUN (MONA LİSA) MODERN VE POSTMODERN PRATİKLERDE PARODİK YENİDEN ÜRETİMİ

RESEARCHER: SOCIAL SCIENCE STUDIES, vol.1, no.1, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

POSTMODERN SÜREÇTE TEMELLÜK SANATI

JASSS e-dergi, vol.1, pp.1-15, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

RENK OLGUSU VE RESİM SANATINA YANSIMALARI

Researcher: Social Scıence Studies e-dergi, vol.1, pp.1-15, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ŞİDDET VE SANATSAL YARATI

JASSS e dergi, vol.1, pp.1-15, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görsel Sanatlarda Avangard ve Kiç Olgusu

JASSS, no.63, pp.243-254, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postmodern Süreçte Eklektisizm Olgusu ve David Salle

Jasss, no.56, pp.239-248, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşmeyle Gelişen Yabancılaşma Kavramı ve Sanat

The Journal of Academic Social Science Studies, no.3, pp.229-236, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Anti-estetik Versus Estetik

Akademik Bakış Dergisi, vol.1, no.57, pp.1-18, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanzimat'tan Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sine Öne Çıkan Kadın Sanatçılar

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, vol.5, no.23, pp.1-15, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İSLAMİYET SONRASI BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK RESİM SANATI

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.1

İLK TÜRK RESİM SANATININ TARİHİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.1

Postmodern Sanatsal Üretimi Etkileyen "İroni" Kavramı

3. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019, vol.1, no.1, pp.1

DÜNYAYI DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYEN MODERN SANAT VE SONRASI

ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019, vol.1, no.1, pp.1

PLASTİK SANATLARDA METAFORİK İMGELER: ÇİÇEK, KURBAĞA, ÖLÜ HAYVANLAR

ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.1-15

SANATSAL BİR METAFOR OLARAK BEDEN

ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.1-15

RESİM SANATINDA SOYUTLAMA VE GERÇEKLİK OLGUSU

ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 25 May - 03 July 2018, vol.1, pp.1-15

EKSPRESYONİZM SANAT AKIMININ GÜNCEL BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: NEO-EKSPRESYONİZM

4. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU- ASOS, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.1-15

Resim Semiyolojisi ve Örnek Yapıt Analizleri

5. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 July 2017, pp.10-15

Modern Dönemde Yaratma Sorunsalı ve Sanat

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.10-15

Bilgi ve İletişim Çağında Sanat Üretimi

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, no.1, pp.1-5

XVI Asrın Birinci Yarısında Osmanlı Minyatür Sanatının Biçimleştirilmesinde Tebriz Mektebinin Rolü

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.3, pp.345-352

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi Sanat Ortamında "Kadın Sanatçı" Kavramı ve Mihri Müşfik'in Konumu

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.3, pp.97-102

Postmodern Teorinin Günümüz Sanatına Yansımaları

III. GUSBAG ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÜNLERİ, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, vol.1, no.1, pp.166

Books & Book Chapters

PSİKOPATOLOJİK DURUMUN SANATSAL YARATIM ÜZERİNE ETKİLERİ

in: GÜZEL SANATLAR ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Cengiz Şengül,Doç. Dr. Cengiz Şengül, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.219-252, 2020

POSTMODERN DÖNEM SANATINDA YENİ KAVRAMSAL ARAYIŞLAR

in: DİSİPLİNLERARASI SANAT, Döl A., Editor, İksad Akademisyen Kitabevi, Adıyaman, pp.56-77, 2018