Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determining Cutoff Points of Factors Affecting Scores of Private Skill Tests: ROC Curve Approach

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.53/A, pp.119-130, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

The Predictive Validity of the Private Skill Exam Scores on Academic Success in a Physical Education Department

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, no.161, pp.176-185, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Q Metodu İle Analizi

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.28, pp.82-106, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenci Başarılarının Yapay Sinir Ağları ile Kestirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.577-610, 2018 (National Refreed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Anket Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.360-382, 2018 (National Refreed University Journal)

The Investigation of the Education Philosophy of the Education Faculty Students of Yuzuncu Yil University with the Q Method

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.9, pp.2110-2118, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Volleyball Statistics with Multidimentional Scaling Analysis

International Journal of Sports Science and Engineering, vol.7, no.1, pp.21-25, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of the Rankings of the Teams Competed in the 2009 2010 BEKO Basketball League with Principal Components Analysis

International Journal of Sports Science and Engineering, vol.5, no.3, pp.181-187, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Voleybolcuların Farklı Maç Performansları İçin Tekrarlı Ölçümler Yönteminin Kullanılması.

e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (elektronik), vol.3, no.2, pp.96-106, 2009 (National Refreed University Journal)

Kernel Smoothing Function and Choosing Bandwidth for Non Parametric Regression Methods

Journal of Applied Science, vol.2, no.1, pp.49-54, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005 Genç Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonasına Katılan Sporcuların Kümeleme Analizi İle İncelenmesi.

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.17, no.1, pp.20-25, 2006 (National Refreed University Journal)

Öz değer ve öz vektörler kullanılarak Hyalopterus Pruni L. Populasyonuna ait bazı parametrelerin tahmini.

YYU Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.15, no.2, pp.125-129, 2005 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Uluslararası Mardin Artuklu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.232-248 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının "Genel Erteleme Eğilimleri" Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.92

Aristoteles ve Epikuros’ta Haz Anlayışlarının Karşılaştırılması

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1964-1974

Lisansüstü Öğrencilerin Veri Analizi Dersi İle İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir İnceleme

4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.288-296

Anket Katılımcılarının Uygulanan Anketler ile İlgili Görüşleri

Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.82

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Felsefelerinin Q Metodu ile İncelenmesi

International Conference on New Horizons in Education, Barselona, Spain, 10 - 12 June 2015, pp.442

Gri İlişki Analizi

Uluslararası Katılımlı 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi., Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2012, pp.44

Procrustes Analizi ve Bir Uygulama

XII. Biyoistatistik Kongresi, Van, Turkey, 28 June - 01 July 2010, pp.102

Evre Yapı Modelleri.

V. Ulusal Zootekni Kongresi, Turkey, 5 - 08 September 2007

Sıfır Değer Ağırlıklı Verilerin (Zero-inflated data) Modellenmesi

V. Türkiye Ulusal Zootekni Kogresi, Van, Turkey, 5 - 08 September 2007, vol.1, no.2, pp.89-92

İkinci Dereceden Kodlama Yöntemi İle Bazı Popülasyon Parametrelerinin Tahmin Edilmesi

BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU-BMYS’2005, Kocaeli, Turkey, 16 - 18 November 2005, pp.644-650

Books & Book Chapters

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

in: EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, Tanhan Fuat,Özok Halil İbrahim, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.229-240, 2020