Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KANDİL MOTİFİNİN ANADOLU-TÜRK MEZAR TAŞLARI VE DOKUMALAR ÜZERİNDEKİ KULLANIMLARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.25, pp.13-26, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Heritage Reflecting The Elegant Culture of The Ottoman Empire; Incensory and Rosewater Sprinkler Specimens in Bitlis Ethnography Museum

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.8, pp.154-169, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

OSMANLI MADEN SANATINDA FİNCAN ZARFI VE BİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE BULUNAN FİNCAN ZARFLARI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.73, pp.147-155, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bitlis Etnografya Müzesi’nde Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Bakır Mutfak Kaplarından Örnekler

History Studies International Journal of History, vol.10, no.3, pp.107-120, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ SİLAHLARI

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.56, pp.183-192, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mimari Mirasın Turizme Açılmasının Mimari Mirasın Korunmasına Etkisi: Sanat Tarihi ve Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,, vol.8, no.1, pp.65-78, 2018 (International Refereed University Journal)

KÜLTÜREL MİRAS KAYNAĞI OLARAK GEVAŞ İLÇESİNDE GELENEKSEL ÇORAP ÖRMECİLİĞİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.35, pp.25-47, 2017 (International Refereed University Journal)

VAN MÜZESİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ SİLAHLARINDAN ÖRNEKLER

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.9, pp.105-133, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akdamar Anıt Müzesi’nin (Kilisesi) Tarihsel Süreçleri Ve Kültürel Miras Turizmi Açısından Önemi

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.121-136, 2017 (International Refereed University Journal)

Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Afyon Yöresi Kilimlerden örnekler

Süleyman Demirel Üniversitesi Art-e Güzel sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, vol.9, no.17, pp.62-87, 2016 (National Refreed University Journal)

Sivas'ta Kalaycılık

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.36, pp.258-274, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Samples of Amulet and Evil Eye Motifs From Reflections Anatolian - Turks Rugs

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress, Budapeşte, Hungary, 10 - 12 September 2019, pp.123

Ahlat Bastonu Ustacılığının Kültürel Miras Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.327-328

KÜLTÜREL MİRAS VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

II. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.326-328

Osmanlı’da Mühür Geleneği ve Bitlis Etnografya Müzesi'nde Bulunan Şahıs Mühürleri

IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Paris, France, 26 - 27 April 2018, pp.100

Osmanli Maden Sanatinda Fincan Zarfi ve Bitlis Etnografya Müzesi’nde Bulunan Fincan Zarflari

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.254

Anadolu'da Ana TAnrıça Kültü ve Anadolu Kilimlerine Yan sımaları

Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.191-201

KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİNDE BİR ÇATIŞMA UNSURU: TURİZM

INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1017-1024

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NİN KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDAKİ ZİYARETÇİ SAYILARINA ETKİSİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1191-1198

A RESEARCH ON THE USABILITY OF TURKISH HANDICRAFT IN THE CONTEXT OF CREATIVE TOURISM

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.24

Kariye Müzesi’nin Tarihsel Süreçleri ve Türk Turizmi İçindeki Yeri

3rd İnternational Congress Of Social Sciences, China to Adriatic, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.109-116

Somut Olmayan Kültürel Miras Turizmi Kapsamında Knıdos’lu Eudoxus

3rd İnternational Congress Of Social Sciences, China to Adriatic, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.285-291

Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Eskişehir Kilimlerinden Örnekler

Uluslararası Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Mılano, Italy, 28 April - 01 May 2016, vol.1, pp.305-331

Van Yöresel Yemeklerinin Turist Memnuniyeti Açısından Önemi

IV Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Tuzluca-Iğdır Yemekleri Sempozyumu, Iğdır, Turkey, 02 May 2012

Turist Memnuniyeti: Van Örneği

12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Turkey, 30 November - 04 December 2011

Examination of the Usage Priority of Bulbous Plants in Botanic Tourism; Exemplary of Fritillaria imperialis L.

International 2nd Symposium on Biology of rare and endemic Plant species, Muğla, Turkey, 26 - 29 May 2010

Books & Book Chapters

Hakkari Kilimlerinde Bulunan Yaşam ile İlgili Motifler

in: İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Zafer Gölen,Sevilay Özer, Editor, IVPE, Podgorica, pp.357-371, 2020

Kültürel Miras Turizmi

in: Gelecek Turizm Trendleri, Sedat Şahin,Sağbetullah Meriç, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.445-466, 2020

Türk El Sanatlarının Yaratıcı turizmde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Gölen Z., Serbestoğlu İ., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.373-382, 2017

Eskişehir Arkeoloji Müzesinde Bulunan Eskişehir Yöresine Ait Kilimler

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan H., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.317-339, 2016