Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Eylül 2015 MAVİ ATLAS Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Mayıs 2015 YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ocak 2015 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (TSA)

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi