Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2012 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  İhyâ Dîvânı ve Tahlîli (İnceleme-Tahlîl-Tenkitli Metin)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

 • 2005 Yüksek Lisans

  Abdurrahman Sâmî'nin Kenzü'l-'Âşıkîn'i

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce