Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği:Van Örneği

Journal Of Strategic Research in Social Science, cilt.5, sa.1, ss.155-170, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POST NORMAL ZAMAN: VAHİY KÜLTÜRÜNDE İNSAN VE İNSAN HAKLARI POST NORMAL TIME: HUMAN AND HUMAN RIGHTS IN REVELATION CULTURE

TİHEK TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU THE HUMAN RIGHTS AND EQUALITY INSTITUTION OF TURKEY AKADEMİK DERGİ/ACADEMİC JOURNAL, cilt.1, sa.1, ss.181-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.7, sa.6, ss.74-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY

International Journal of Humanities and Social S cience Invention (IJHSSI), cilt.7, sa.6, ss.74-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.7, sa.6, ss.74-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'nin Son Dönemdeki Dış Ticaretinin Yönü - Afrika İle İlişkileri Ve Afrikalı Gözüyle Türkiye Turkey's Relevance With the Foreign Trade of the Last Period - Relations With Africa and African Perspective Turkey

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal Of Social Sciences Institute, sa.38, ss.365-380, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Does Brexit Would Cause Domino Effect on Other European Union Countries? Is It The End of Regional Integrations?

International Journal of Humanities and Social Science Invention- IJHSSI, cilt.6, sa.3, ss.31-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TERRORISM AND DEMOCRATIC RESOLUTION PROCESS AND IT'S EFFECTS ON THE ECONOMY OF EASTERN ANATOLIAN REGION: VAN EXAMPLE

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.31, ss.114-128, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Girişimci desteği kapsamında Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği

Internatıonal Conference On Applıed Economıcs And Fınance extended Wıth Socıal Scıences, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, cilt.5, ss.306

KÜRESELLEŞME VE GELİR ADALETSİZLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.e-ISBN, ss.1914-1922

MİLLİ GELİR VE MUTLULUK ENDEKSi İLİŞKiSi: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.ISBN, ss.1900-1913

KUR’AN’DA META RASYONEL KAVRAM VE ANLATI; İNFAK VE GÜVEN TOPLUMU Example

International Congress of Islamic Economy Finnace and Ethics, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, sa.9, ss.34-35

Küreselleşen DEmokrasi-demokrasinin küreselleşmesi ve Küresel Kriz

14. ULUSLARARASI KAYFOR, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.81

Resolution Process And It's Effects On The Economy Of Eastern Anatolian Region: Van Example

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 Mart - 06 Şubat 2016, ss.166

Kitap & Kitap Bölümleri

Kalkınmanın Ölçümünde Yeni Eğilimler

kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler, "Kanberoğlu Z.", Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-33, 2018 Creative Commons License