Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği:Van Örneği

Journal Of Strategic Research in Social Science, cilt.5, no.5, ss.155-170, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POST NORMAL ZAMAN: VAHİY KÜLTÜRÜNDE İNSAN VE İNSAN HAKLARI POST NORMAL TIME: HUMAN AND HUMAN RIGHTS IN REVELATION CULTURE

TİHEK TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU THE HUMAN RIGHTS AND EQUALITY INSTITUTION OF TURKEY AKADEMİK DERGİ/ACADEMİC JOURNAL, cilt.1, ss.181-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.7, ss.74-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY

International Journal of Humanities and Social S cience Invention (IJHSSI), cilt.7, ss.74-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.7, ss.74-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Brexit Would Cause Domino Effect on Other European Union Countries? Is It The End of Regional Integrations?

International Journal of Humanities and Social Science Invention- IJHSSI, cilt.6, no.5, ss.31-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TERRORISM AND DEMOCRATIC RESOLUTION PROCESS AND IT'S EFFECTS ON THE ECONOMY OF EASTERN ANATOLIAN REGION: VAN EXAMPLE

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.114-128, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Girişimci desteği kapsamında Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği

Internatıonal Conference On Applıed Economıcs And Fınance extended Wıth Socıal Scıences, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, cilt.5, ss.306

KÜRESELLEŞME VE GELİR ADALETSİZLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.e-ISBN, ss.1914-1922

MİLLİ GELİR VE MUTLULUK ENDEKSi İLİŞKiSi: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.ISBN, ss.1900-1913

KUR’AN’DA META RASYONEL KAVRAM VE ANLATI; İNFAK VE GÜVEN TOPLUMU Example

International Congress of Islamic Economy Finnace and Ethics, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, no.9, ss.34-35

Küreselleşen DEmokrasi-demokrasinin küreselleşmesi ve Küresel Kriz

14. ULUSLARARASI KAYFOR, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.81

Resolution Process And It's Effects On The Economy Of Eastern Anatolian Region: Van Example

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 Mart - 06 Şubat 2016, ss.166

Kitap & Kitap Bölümleri

Kalkınmanın Ölçümünde Yeni Eğilimler

kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler, "Kanberoğlu Z.", Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-33, 2018 Creative Commons License