Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fizikten Metafiziğe Aşk: Feqe ile Sinem

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.225-231, 2020 (International Refereed University Journal)

Geleceği Öne Almak ve Pandemik Gelecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.139-154, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Cicero: Yaşlılığın Erdemleri

Felsefe Dünyası, no.71, pp.5-19, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ortaçağ'ın Doğu'su ve Batı'sı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.48, pp.139-154, 2020 (International Refereed University Journal)

Tek Yönlü Kültürleşme Olarak Küreselleşme

Van Y. Y. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.40, pp.145-156, 2018 (International Refereed University Journal)

Felsefeyle Çocuk Çocukla Felsefe

Çocuk ve Medeniyet, vol.2, no.4, pp.51-61, 2018 (Other Refereed National Journals)

Dostluğa Övgü: Cicero ve Mevlana

Van Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.324-331, 2017 (International Refereed University Journal)

Gezgin Şair/Düşünür: Feqiye Teyran

Van Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.37, pp.173-182, 2017 (International Refereed University Journal)

Milliyetçilik Karşıtı Söylem: Mevlana ve Habermas

Van Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.36, pp.77-88, 2017 (International Refereed University Journal)

Döngüsel BiR Eylem/Olgu Olarak Şiddet

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.34, pp.141-152, 2017 (International Refereed University Journal)

Ortadoğu'da Şiddet Şiddetin Ortadoğusu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.76-86, 2016 (National Refreed University Journal)

Uygarlığın Krizi Ya Da çelişkisi Olaraka Şiddet ve Nursi Perspektifi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.46-53, 2016 (National Refreed University Journal)

Bir Mekan: Hizan: İlim ve Alim Havzası

Katre, no.1, pp.189-198, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenliği Yeniden Düşünmek

TYB AKADEMİ, no.13, pp.137-144, 2015 (Other Refereed National Journals)

Mevlana Düşüncesinde Açık Yüreklilik ve Birlikte Yaşam

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.29, pp.126-139, 2015 (National Refreed University Journal)

Bir Eğitim Geleneğinin Menşei ve Merkezi Olarak Tağ Medresesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, no.27, pp.58-68, 2014 (National Refreed University Journal)

Hegel'in Siyaset Felsefesinde Din-Devlet İlişkisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.132-146, 2013 (National Refreed University Journal)

Felsefe Kültürü ve Öğretmen

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1, pp.268-277, 2013 (National Refreed University Journal)

Mevlana'nın Mesnevi'sinde Soyut Kavramların İfade Aracı Olarak Metafor

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.87-111, 2012 (National Refreed University Journal)

Thales ve Sonrasında 'Şeylerin Kaynağı Olarak Su' Düşüncesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.21, pp.124-131, 2011 (National Refreed University Journal)

Şiddetin Aracı Olarak Söz

Eğitimde Yeni Ufuk, no.17, pp.8-9, 2010 (National Non-Refereed Journal)

İnsan: Şiddet Eğilimli Varlık

Eğitimde Yeni Ufuk, no.16, pp.8-9, 2009 (National Non-Refereed Journal)

3 A: Eğitimde ve Politikada Yeni Kriter

Eğitimde Yeni Ufuk, no.14, pp.8-9, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Mevlana Yılında Mevlana'dan Eğitime İlişkin Beş Aforizma

Eğitimde Yeni Ufuk, no.12, pp.14-15, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Eğitimde Reform Çalışmalarına -Şimdilik Ütopik- Bir Katkı

Eğitimde Yeni Ufuk, no.13, pp.22-23, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Logos'a davet

Eğitimde Yeni Ufuk, no.5, pp.18-19, 2006 (National Non-Refereed Journal)

İki Sevgi Filozofu: Mevlana ve Jaspers

FELSEFE DÜNYASI, no.42, pp.103-112, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mevlana ve Karl Jaspers'in Benzeşen İnsan Anlayışı

FELSEFE DÜNYASI, no.39, pp.159-169, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yirminci Yüzyılda Bir İnsan Felsefesi Olarak Varoluşçuluk

sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.5, pp.172-183, 2003 (National Refreed University Journal)

Hegel Felsefesinde Mutlak Ruhun Açılımının Bir Aşaması Olarak İnsan

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, pp.78-86, 2003 (National Refreed University Journal)

Kadim Üç Felsefe Problemi Bağlamında Mevlana'nın Mesnevi'sinde Metaforik Anlatım

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.XLIV, no.1, pp.293-311, 2003 (National Refreed University Journal)

Karl Jaspers'in Siyaset Anlayışında Politik Suç Kavramı

FELSEFE DÜNYASI, no.37, pp.144-152, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Mevlana'nın Mesnevi'sinde Tanrı'nın Varlığının Delilleri

DİNİ ARAŞTIRMALAR, vol.5, no.15, pp.199-208, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sanat Olarak Eğitim ve Yönetim

Uluslararası Sosyal ve Beşeri bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.119-125

cicero'nun Yaşlılık Övgüsü

Uluslararası Sosyal ve Beşeri bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.113-119

Filibeli Ahmed Hilmi'de Aşk ve Ölüm

Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.181-187

Tek Yönlü Kültürleşme Olarak Küreselleşme

1. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1-2

Dostluğa Övgü: Cicero ve Mevlana

1.Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Croatia, 24 - 28 September 2017, pp.3-4

Şiddet Karşıtı Bilinç Eğitimi

Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 6 - 07 May 2014, pp.31-42

Milliyetçilik Karşıtı Söylem: Mevlana ve Habermas

2.Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, Van, Turkey, 22 - 24 May 2013, pp.55-56

Felsefenin Öğretmen Niteliğine Katkısı

Van İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Van, Turkey, 18 - 19 June 2012, vol.1, pp.125-132

Mevlana Düşüncesinde Açık Yüreklilik ve Birlikte Yaşam

1.Uluslararas Çelebi Hüsameddini Urmevi ve Mesnevii Manevi Sempozyumu, Urumiye, Iran, 9 - 11 May 2011, pp.1

Mevlana Felsefesinde Şiddet Karşıtı Söylem

38.ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2009, vol.2, pp.77-85

Hizan'ın Kültürel Zenginliğinin Tarihsel Arkaplanı

1.Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 31 August - 02 September 2007, vol.1, pp.659-672

Books & Book Chapters

Tek Yönlü Kültürleşme Sorunu ve Eğitim

in: Eğitim Ortamlarında Nitelik, Tanhan F.,Özok H. İ., Editor, Anı, Ankara, pp.3-10, 2020

Bitlis'te Rol Model İki Kadın: Miranete Hanım ve Dapira Alê

in: Bitlis Kent Kültür ve Toplum, Deniz Aşkın, Editor, Pınar Yayınevi, İstanbul, pp.199-217, 2020

Lisansüstü Eğitim ve Felsefe

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.2-9, 2019

Filibeli Ahmed Hilmi: Zevalden Kemale İnsan

in: Felsefenin Vefalı Yüzü, Celal Türer, Editor, Aktif Düşünce Yayınevi, Ankara, pp.353-366, 2019

Küreselleşmede Özne Olmak

in: Küreselleşme Karşısında Gençlerimiz Şahsiyetin İnşası, Türer, C., Editor, Türk Felsefe Derneği, Ankara, pp.181-192, 2017

Üniversite: Hakikat Arayışının Mekanı

in: Dünyada ve Türkiye'de Üniversite, Tozlu N.,Taşdelen V., Önal M., Editor, Bayburt Üniversitesi Yayını, Ankara, pp.35-46, 2016

Siyaset Felsefesinin Kadim Sorusu: Birlikte Yaşarken Kim Yönetmeli?

in: Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, Türer, C., Editor, Türk Felsefe Derneği, Ankara, pp.419-431, 2015

Karl Jaspers'in Siyaset Felsefesi

Dergah Yayınları, İstanbul, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil, pp.237-240, 2009