Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fizikten Metafiziğe Aşk: Feqe ile Sinem

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.225-231, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geleceği Öne Almak ve Pandemik Gelecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.139-154, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cicero: Yaşlılığın Erdemleri

Felsefe Dünyası, sa.71, ss.5-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaçağ'ın Doğu'su ve Batı'sı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.48, ss.139-154, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tek Yönlü Kültürleşme Olarak Küreselleşme

Van Y. Y. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.40, ss.145-156, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Felsefeyle Çocuk Çocukla Felsefe

Çocuk ve Medeniyet, cilt.2, sa.4, ss.51-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dostluğa Övgü: Cicero ve Mevlana

Van Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.324-331, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gezgin Şair/Düşünür: Feqiye Teyran

Van Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.37, ss.173-182, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Milliyetçilik Karşıtı Söylem: Mevlana ve Habermas

Van Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.36, ss.77-88, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Döngüsel BiR Eylem/Olgu Olarak Şiddet

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.34, ss.141-152, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortadoğu'da Şiddet Şiddetin Ortadoğusu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.76-86, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uygarlığın Krizi Ya Da çelişkisi Olaraka Şiddet ve Nursi Perspektifi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.30, ss.46-53, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Mekan: Hizan: İlim ve Alim Havzası

Katre, sa.1, ss.189-198, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenliği Yeniden Düşünmek

TYB AKADEMİ, sa.13, ss.137-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlana Düşüncesinde Açık Yüreklilik ve Birlikte Yaşam

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.29, ss.126-139, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Eğitim Geleneğinin Menşei ve Merkezi Olarak Tağ Medresesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, sa.27, ss.58-68, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hegel'in Siyaset Felsefesinde Din-Devlet İlişkisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.24, ss.132-146, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Felsefe Kültürü ve Öğretmen

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.1, ss.268-277, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlana'nın Mesnevi'sinde Soyut Kavramların İfade Aracı Olarak Metafor

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.22, ss.87-111, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Thales ve Sonrasında 'Şeylerin Kaynağı Olarak Su' Düşüncesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.21, ss.124-131, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şiddetin Aracı Olarak Söz

Eğitimde Yeni Ufuk, sa.17, ss.8-9, 2010 (Hakemsiz Dergi)

İnsan: Şiddet Eğilimli Varlık

Eğitimde Yeni Ufuk, sa.16, ss.8-9, 2009 (Hakemsiz Dergi)

3 A: Eğitimde ve Politikada Yeni Kriter

Eğitimde Yeni Ufuk, sa.14, ss.8-9, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Mevlana Yılında Mevlana'dan Eğitime İlişkin Beş Aforizma

Eğitimde Yeni Ufuk, sa.12, ss.14-15, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Eğitimde Reform Çalışmalarına -Şimdilik Ütopik- Bir Katkı

Eğitimde Yeni Ufuk, sa.13, ss.22-23, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Logos'a davet

Eğitimde Yeni Ufuk, sa.5, ss.18-19, 2006 (Hakemsiz Dergi)

İki Sevgi Filozofu: Mevlana ve Jaspers

FELSEFE DÜNYASI, sa.42, ss.103-112, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlana ve Karl Jaspers'in Benzeşen İnsan Anlayışı

FELSEFE DÜNYASI, sa.39, ss.159-169, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yirminci Yüzyılda Bir İnsan Felsefesi Olarak Varoluşçuluk

sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.5, ss.172-183, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hegel Felsefesinde Mutlak Ruhun Açılımının Bir Aşaması Olarak İnsan

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.4, ss.78-86, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadim Üç Felsefe Problemi Bağlamında Mevlana'nın Mesnevi'sinde Metaforik Anlatım

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XLIV, sa.1, ss.293-311, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karl Jaspers'in Siyaset Anlayışında Politik Suç Kavramı

FELSEFE DÜNYASI, sa.37, ss.144-152, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlana'nın Mesnevi'sinde Tanrı'nın Varlığının Delilleri

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.5, sa.15, ss.199-208, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sanat Olarak Eğitim ve Yönetim

Uluslararası Sosyal ve Beşeri bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.119-125

cicero'nun Yaşlılık Övgüsü

Uluslararası Sosyal ve Beşeri bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.113-119

Filibeli Ahmed Hilmi'de Aşk ve Ölüm

Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.181-187

Tek Yönlü Kültürleşme Olarak Küreselleşme

1. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.1-2

Dostluğa Övgü: Cicero ve Mevlana

1.Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, ss.3-4

Şiddet Karşıtı Bilinç Eğitimi

Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2014, ss.31-42

Milliyetçilik Karşıtı Söylem: Mevlana ve Habermas

2.Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, Van, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2013, ss.55-56

Felsefenin Öğretmen Niteliğine Katkısı

Van İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2012, cilt.1, ss.125-132

Mevlana Düşüncesinde Açık Yüreklilik ve Birlikte Yaşam

1.Uluslararas Çelebi Hüsameddini Urmevi ve Mesnevii Manevi Sempozyumu, Urumiye, İran, 9 - 11 Mayıs 2011, ss.1

Mevlana Felsefesinde Şiddet Karşıtı Söylem

38.ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2009, cilt.2, ss.77-85

Hizan'ın Kültürel Zenginliğinin Tarihsel Arkaplanı

1.Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2007, cilt.1, ss.659-672

Kitap & Kitap Bölümleri

Tek Yönlü Kültürleşme Sorunu ve Eğitim

Eğitim Ortamlarında Nitelik, Tanhan F.,Özok H. İ., Editör, Anı, Ankara, ss.3-10, 2020

Bitlis'te Rol Model İki Kadın: Miranete Hanım ve Dapira Alê

Bitlis Kent Kültür ve Toplum, Deniz Aşkın, Editör, Pınar Yayınevi, İstanbul, ss.199-217, 2020

Lisansüstü Eğitim ve Felsefe

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.2-9, 2019

Filibeli Ahmed Hilmi: Zevalden Kemale İnsan

Felsefenin Vefalı Yüzü, Celal Türer, Editör, Aktif Düşünce Yayınevi, Ankara, ss.353-366, 2019

Küreselleşmede Özne Olmak

Küreselleşme Karşısında Gençlerimiz Şahsiyetin İnşası, Türer, C., Editör, Türk Felsefe Derneği, Ankara, ss.181-192, 2017

Üniversite: Hakikat Arayışının Mekanı

Dünyada ve Türkiye'de Üniversite, Tozlu N.,Taşdelen V., Önal M., Editör, Bayburt Üniversitesi Yayını, Ankara, ss.35-46, 2016

Siyaset Felsefesinin Kadim Sorusu: Birlikte Yaşarken Kim Yönetmeli?

Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, Türer, C., Editör, Türk Felsefe Derneği, Ankara, ss.419-431, 2015

Karl Jaspers'in Siyaset Felsefesi

Dergah Yayınları, İstanbul, 2008

Ansiklopedide Bölümler

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil, ss.237-240, 2009