Asst. Prof. Cemile Hürrem Ayhan


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Psikiyatri Hemşireliği


Research Areas: Health Sciences


Names in Publications: Balik Cemile H. A., Balik Cemile Hurrem Ayhan, Ayhan Balik Cemile Hurrem, Ayhan-Balik C. Hurrem

Education Information

2017 - 2021

2017 - 2021

Doctorate

İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Turkey

2014 - 2017

2014 - 2017

Postgraduate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Psychiatric and Mental Health Nursing, Master Degree, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Undergraduate

Pamukkale University, Denizli Health Academy, Department Of Nursıng, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Suriyeli Gençlerde Psikososyal Sorunlar ile Ruh Sağlığı İlişkisi: Kültürleşme Biçimlerinin Aracı Rolü

İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Psychiatric and Mental Health Nursing Doctoral Program

2017

2017

Postgraduate

Experiences of Minority Stress and Intimate Partner Violence among Homosexual Women Sustainable Development

Istanbul University, Health Sciences Institute, Psychiatric and Mental Health Nursing Master Degree

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Leadership Workshop

Vocational Course

Cost Academy

2020

2020

Mülteci Okulu 8 E-Okul Programı

Vocational Course

Uluslarası Mülteci Hakları Derneği

2019

2019

LISREL PROGRAMI İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ (YEM) ÇALIŞTAYI (İleri Düzey)

Vocational Training

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü

2019

2019

LISREL PROGRAMI İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ (YEM) ÇALIŞTAYI (Başlangıç Düzeyi)

Vocational Training

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü

2019

2019

Niteliksel Araştırma Yöntemleri

Vocational Course

Sasbil

2017

2017

Psikiyatrik Bozuklukların Mekanizmaları ve Deney Hayvanlarında Modellenmesi

Vocational Course

Tübitak Marmara Teknokent

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2022 - 2022

2022 - 2022

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2018 - 2022

2018 - 2022

Research Assistant

İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Nursing

2015 - 2018

2015 - 2018

Research Assistant

Istanbul University, Health Sciences Institute, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

2013 - 2014

2013 - 2014

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Pandemi Sürecinde Uygulanan Kısıtlama Uygulamalarının Ruh Sağlığına Etkisi

AYHAN C. H., AKTAŞ M. C.

5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 07 April 2022

2022

2022

Palyatif Bakım Hastalarında Dignite/Saygınlık Terapisi: Sistematik Derleme

AYHAN C. H., AKTAŞ M. C.

5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 07 April 2022

2022

2022

Covid-19 Sürecinde Hemşirelerin Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar

AKTAŞ M. C., AYHAN C. H.

5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 07 April 2022 Sustainable Development

2018

2018

Bir Trikotillomani ve Deri Yolma Bozukluğu Olgusunda Roy Adaptasyon Modeli’ne Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı

ŞAHİN G., ORUÇOĞLU H. B., AYHAN C. H., BİLGİN H.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

2018

2018

Şizofreni ve Bipolar Tanılı Hastalarda Sanat Terapisi Uygulamasının Yaşam Niteliği Üzerine Etkisi / THE EFFECT OF ART THERAPY ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND BIPOLAR DISORDER

KARAKAYA S., ÜSTÜN N., OFLUOĞLU F., EREN N., AYHAN C. H.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.1432-1435

2017

2017

Toplumsal Terör Olaylarına Yönelik Duyguların Ait Olma Üzerine Etkisi

SUKUT Ö., AYHAN C. H., ULUMAN Ö., KAYA F., BUZLU S.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

2017

2017

Empowering Caregivers and Familiesin Palliative Care

AYHAN C. H., BUZLU S.

1. International 4. National Oncology Nursing Consensus Meeting, 06 February 2017 - 07 February 1017, pp.114-118

2017

2017

Empowering Health Care Workers

AYHAN C. H., BUZLU S.

1. International 4. National Oncology Nursing Consensus Meeting, İstanbul, Turkey, 6 - 07 February 2017, pp.119-121

2016

2016

Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında İdealler ve Gerçekler

ULUMAN Ö., SUKUT Ö., KAYA F., AYHAN C. H.

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016

2016

2016

Discrimination Experiences in Health Care against LGBT People

AYHAN C. H., ULUMAN Ö., BİLGİN H., YILMAZ S., SUKUT Ö., BUZLU S.

5th International Conference on Violence in the Health Sector, Dublin, Ireland, 26 - 28 October 2016

2011

2011

Sağlıkta Kapsamlı Bir Adım Kavram Haritası

Seğmen İ., AYHAN C. H.

10.uluslararası katılımlı öğrenci hemşireler kongresi, Turkey, 06 June 2011

Books & Book Chapters

2023

2023

Ailede Cinsel Hayat

AYHAN C. H.

in: Aile Akademisi, Fuat Tanhan, Halil İbrahim Özok, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.163-189, 2023

2023

2023

Madde Kullanım Bozukluğu ve Başetme

SUKUT Ö., AYHAN C. H.

in: Bağımlılık, Madde ve Davranış Bağımlılıkları ile Başetme, Makbule Batmaz, Havva Gezgin Yazıcı, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.87-107, 2023

2023

2023

Davranışsal bağımlılıklar ve başetme

SUKUT Ö., AYHAN C. H.

in: Bağımlılık, Madde ve Davranış Bağımlılıkları İle Mücadele Etme, Makbule Batmaz, Havva Gezgin Yazıcı, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.127-157, 2023

2023

2023

Psikiyatrik Hastanın Bakım Yönetini

SUKUT Ö., AYHAN C. H.

in: Vaka Örnekleri ile Yoğun Bakım Hastasının Yönetimi, Özlem Doğu, Banu Terzi, Eylem Topbaş, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.563-579, 2023

2022

2022

Pandemi Sürecinde Kırılgan Gruplar

AYHAN C. H., BİLGİN H.

in: Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları, Küçük, Leyla, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-10, 2022

2022

2022

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Algısı ve Çalışma Hayatımız

SUKUT Ö., AYHAN C. H.

in: Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları, Küçük, Leyla, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.43-47, 2022

2022

2022

LGBTQIA+ Hastalar ile İletişim

AYHAN C. H., BİLGİN H.

in: Sağlık Hizmetlerinde Özel İlgi Grupları ve Dezavantajlı Gruplarla İletişim, Yüksel, Erkan; Özmen, Erol, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.333-347, 2022

2022

2022

Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Enfeksiyon Kontrolü

SUKUT Ö., AYHAN C. H.

in: Sağlık Bakım Hizmetlerinde Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi, Gül, Hanefi Cem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.175-195, 2022

2021

2021

Güncel, Sosyal, Duygusal Konular ve Hemşirelik Yaklaşımı

AYHAN C. H., BİLGİN H.

in: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Batmaz, Makbule; Gezgin Yazıcı, Hava, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.9-36, 2021

2018

2018

Aileyi Güçlendirme

AYHAN C. H., BUZLU S.

in: Kanser Hatsasında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım, Prof.Dr. Gülbeyaz CAN, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.177-188, 2018

2018

2018

Sağlık Çalışanlarını Güçlendirme

AYHAN C. H., BUZLU S.

in: Kanser Hastasında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım, Prof.Dr. Gülbeyaz CAN, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.189-198, 2018


Citations

Total Citations (WOS): 37

h-index (WOS): 3