General Information

Institutional Information: Erciş Işletme Fakültesi, Iktisat Bölümü, Iktisat Politikası Anabilim Dalı