Assoc. Prof. İlyas Dündar


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyodiognastik Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Radiodiagnostic


Names in Publications: Ilyas Dundar

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

41

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

41

H-Index (Scopus)

4

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2018

2013 - 2018

Expertise In Medicine

Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Radyoloji A. D., Turkey

2005 - 2011

2005 - 2011

Undergraduate

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

2018

2018

Expertise In Medicine

RAMAZAN AYININ MR İLE ÖLÇÜLEBİLEN KARACİĞER YAĞ İNDEKSİNE ETKİSİ

Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D.

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

ÜROGENİTAL RADYOLOJİ

Health&Medicine

EUROPEAN SCHOOL OF RADİOLOGY

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Radiodiagnostic

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2018 - 2020

2018 - 2020

UZMAN DOKTOR

BİNGÖL DEVLET HASTANESİ

2013 - 2013

2013 - 2013

PRATİSYEN DOKTOR

TEZ MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ

2011 - 2012

2011 - 2012

PRATİSYEN DOKTOR

PATNOS DEVLET HASTANESİ

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

SAKKÜLER ANEVRİZMANIN EŞLİK ETTİĞİ NADİR İNTERRUPT AORTA OLGUSU

Dündar İ., İnce S., Yavuz A., Özgökçe M., Arslan H., Akdeniz H.

TRD RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018, vol.1, pp.275

2018

2018

KOLON KANSERİ NEDENİYLE GELİŞEN GASTROKOLONİK FİSTÜL OLGUSU

Özgökçe M., Durmaz F., İlik İ., Havan N., İnce S., Durmaz F., et al.

TRD RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018, vol.1, pp.82 Sustainable Development

2018

2018

Akciğer Bulgularıyla Sarkoidoz

TÜRK O. E., DÜNDAR İ., ÖZGÖKÇE M.

ULUSLARARASI MÜZİK DANS VE SAĞLIK KONGRESİ, 11 - 13 October 2018

2018

2018

GIANT LEFT ATRIUM COMPUTER TOMOGRAPHY FINDINGS

Özgökçe M., Dündar İ., Türkoğlu S.

BALKAN RADYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.1, pp.284

2018

2018

LATERAL PATELLAR DİSLOKASYON MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

Dündar İ., Özgökçe M., Arslan H., Akbudak İ.

türk manyetik rezonans derneği kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.47

2018

2018

MAGNETIC RESONANS IMAGING AND CT FINDING IN A CASE OF METHYLMALONIC ACIDEMIA

BATUR A., Özgökçe M., Durmaz F., Dündar İ., Alagöz S. D.

türk manyetik rezonans derneği kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.137

2018

2018

PEDIATRIK HASTADA DEV MEDIASTINAL LENFOMA

Özgökçe M., Yokuş A., AKBUDAK İ., Dündar İ.

türk toraks derneği kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, vol.1, pp.372

2017

2017

Sleeve Gastrektomi Sonrası Fazla Kilonun Verilmesi Tahminiİçin İndeks Önerisi: Pilot Öalışma

Çelik S., Sümer A., Yavuz A., Dündar İ., Alay M., Zarbaliyev E., et al.

2 Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.16-18

2017

2017

Atipik Olarak Vena Azygosa Drene Olan İntralober Pulmoner Sekestrasyon Olgusu

Dündar İ., İlik İ., Yavuz A., Arslan H., Özgökçe M., Akdeniz H.

38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017, pp.631

2017

2017

ÇÖLYAK ARTER İLE BAĞLANTILI NADİR BİR İNTRALOBER PULMONER SEKESTRASYON OLGUSU

DURMAZ F., ÖZGÖKÇE M., ÜNEY İ. H., DÜNDAR İ., DEMİRKOL ALAGÖZ S., İNCE S., et al.

TÜRKRAD 2017 38.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017

2017

2017

Torasik Uzanım Gösteren Dev Primer Dalak Kist Hidatik Olgusu

Alagöz S. D., Özgökçe M., Durmaz F., Dündar İ., Arslan H., Batur A., et al.

38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017, pp.233-234

2017

2017

Imaging Findings of Rapunzel Syndrome Including Sonography

Yavuz A., Melek M., Dündar İ., Alagöz S. D., Durmaz F.

WFUMB 2017 The 16th World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology Congress, Taipei, Taiwan, 13 - 17 October 2017, pp.146

2017

2017

Inocule Pelvic Cyst Hydatid Presenting as Mass

ÖZGÖKÇE M., DURMAZ F., YAVUZ A., ÖZDEMİR A., ARSLAN H., BATUR A., et al.

EUROSON 2017 CONGRESS of EFSUMB, Turkey, 22 - 24 September 2017

2017

2017

HERLYN WERNER WUNDERLICH SYNDROME WITH INITIAL PRESENTATION OF ENDOMETRIOSIS

Özgökçe M., Durmaz F., Yavuz A., Arslan H., Batur A., Dündar İ., et al.

2017 Euroson Congrees of EFSUMB, Ljubljana, Slovenia, 22 - 24 September 2017, pp.53

2017

2017

A PEDIATRIC CASE OF SIGMOID COLON MALIGNANCY PRESENTED WITH KRUKENBERG TUMOR

Özgökçe M., Durmaz F., Yavuz A., Arslan H., Batur A., Ağengin K., et al.

2017 Euroson Congrees of EFSUMB, Ljubljana, Slovenia, 22 - 24 September 2017, pp.51

2017

2017

PELVIC CYST HIDATID RESENTING AS MASS

Özgökçe M., Durmaz F., Yavuz A., ÖZDEMİR A., Arslan H., Batur A., et al.

2017 Euroson Congrees of EFSUMB, Ljubljana, Slovenia, 22 - 24 September 2017, pp.79

2017

2017

Three-Dimensional Examination of Cavum Pelvis with Computed Tomography in Van Cats and Its Morphometric Investigation

Yılmaz O., Soygüder Z., Yavuz A., Dündar İ.

1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.101-102

2017

2017

Suprapatellar İmpingement Sendromu: Nadir Bir Diz Ağrısı Nedeni

Durmaz F., Özgökçe M., Dündar İ., Alagöz S. D., Arslan H., Batur A., et al.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.350

2017

2017

Sürrenal Kitleyi Taklit eden Dev Ekzofitik Renal Anjiyomyolipom Olgusu

Alagöz S. D., Dündar İ., Durmaz F., Yavuz A.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.304

2017

2017

SPN Değerlendirmesinde Dinamik MRI Eğrileri ile HU Dansite Değerlerinin Karşılaştırılması

ÖZGÖKÇE M., DÜNDAR İ., ARSLAN H., BATUR A., YAVUZ A., YILDIZ H., et al.

2017 TMRD-Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Turkey, 25 - 27 May 2017

2017

2017

Pankreas Adenokarsinomuna Benzeyen Non-Fonksiyone Nöroendokrin Tümör MR Bulguları

Dündar İ., Özgökçe M., Durmaz F., Alagöz S. D., Batur A., Arslan H., et al.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.407

2017

2017

Tip I Aorto-İliak Tıkayıcı Hastalık (Leriche Sendromu) MR Anjiyografi Bulguları: Olgu Sunumu

Dündar İ., Türkoğlu S., Alagöz S. D., Yavuz A.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.385

2017

2017

Bilateral Pulmoner Arterlerde Emboliyi Taklit Eden Pulmoner Kist Hidatik Tutulumu: Olgu Sunumu

Dündar İ., Özgökçe M., Alagöz S. D., Yavuz A.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.341

2017

2017

SPN Değerlendirilmesinde Dinamik MRI Eğrileri ile HU Dansite Değerlerinin Karşılaştırılması

Özgökçe M., Dündar İ., Arslan H., Batur A., Yavuz A., Yıldız H., et al.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.12

2017

2017

İntrahepatik Portosistemik Venöz Şant: MRG Bulguları

Durmaz F., Özgökçe M., Dündar İ., Alagöz S. D., Batur A., Arslan H., et al.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.404

2016

2016

The variation çeliac artery and the frequency of the entity

Arslan H., Batur A., Yavuz A., Alpaslan M., Dündar İ., Özgökçe M.

VIII.İNTERNATİONAL SYMPOSİUM OF CLİNACAL AND APPLED ANATOMY, Budapeşte, Hungary, 1 - 03 September 2016, vol.1, no.1, pp.21

2016

2016

NADİR BİR OLGU BİLATERAL TALAMİK TUTULUM GÖSTEREN PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖR

BULUT M. D., DÜNDAR İ., BULUT G., BORA A., ARSLAN H., YAVUZ A., et al.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Bilimsel Toplantısı, Turkey, 26 - 28 May 2016

2015

2015

How approprıate are the lenghts of syringe needles used for subcutaneous injections to the children at school age

Kaba S., Doğan M., Bala K. A., Yavuz A., Bora A., Dündar İ., et al.

54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE 2015 Meeting), Barcelona, Spain, 1 - 03 October 2015

Books & Book Chapters

2022

2022

Bölüm 8: Mide Hastalıklarında Radyoloji

Dündar İ., Türko E.

in: USTADAN ÇIRAĞA MİDE HASTALIKLARI, Mehmet Çetin KOTAN,Ümit Haluk İLİKLERDEN,Tolga KALAYCI, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.89-105, 2022 Creative Commons License

2021

2021

Bölüm 13: Abdominal Aorta Girişimsel İşlemleri

Dündar İ.

in: RADYOLOJİ BAŞUCU SERİSİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ, Mehmet Ali GEDİK,Mehmet KORKMAZ,Furkan Ertürk URFALI, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.267-288, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Bölüm 3: Nörokutanöz Sendromlar

Dündar İ.

in: RADYOLOJİ BAŞUCU SERİSİ NÖRORADYOLOJİ, Gedik Mehmet Ali,Mutlu Fuldem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.51-72, 2020 Creative Commons License

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

European Society of Radiology

Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Turkish Society of Magnetic Resonance

Member

2016 - Continues

2016 - Continues

Turkish Society of Radiology

Member

Scientific Refereeing

March 2021

March 2021

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 41

h-index (WOS): 3

Scientific Research / Working Group Memberships

2022 - Continues

2022 - Continues

Türk Radyoloji Derneği Abdominal Radyoloji Eğitim Ve Bilimsel Araştırma Grubu

https://www.turkrad.org.tr/egitim-ve-bilimsel-arastirma-gruplari/egitim-ve-bilimsel-arastirma-gruplari/

Van Yüzüncü Yil University, Turkey

2022 - Continues

2022 - Continues

Türk Radyoloji Derneği Genito-Üriner Sistem Radyolojisi Eğitim Ve Bilimsel Araştırma Grubu

https://www.turkrad.org.tr/egitim-ve-bilimsel-arastirma-gruplari/egitim-ve-bilimsel-arastirma-gruplari/

Van Yüzüncü Yil University, Turkey

2021 - Continues

2021 - Continues

Türk Radyoloji Derneği Acil Radyoloji Eğitim Ve Bilimsel Araştırma Grubu

https://www.turkrad.org.tr/egitim-ve-bilimsel-arastirma-gruplari/egitim-ve-bilimsel-arastirma-gruplari/

Van Yüzüncü Yil University, Turkey