Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECTS OF PLANT GROWTH-PROMOTING RHIZOBACTERIA (PGPR) AND Trichoderma harzianum ON GERMINATION OF BROOMRAPE (Phelipanche ramosa (L.) Pomel) PROBLEM IN TOMATO

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.291-292

EFFECT OF JIMSONWEED (Datura stramonium L.) EXTRACTS ON ROOT ROT DISEASE (Rhizoctonia solani AG-4) IN TOMATO

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.118-119

EFFECT OF ABSINTH WORMWOOD (Artemisia absinthium L.) AND WALNUT (Juglans regia L.) EXTRACTS ON SEED GERMINATION OF SOME CULTIVATED PLANTS AND WEEDS

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.289-290 Creative Commons License

Effect of Jimsonweed (Datura stramonium L.) Extracts to Some Bacterial and Fungal Plant Pathogens

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.311 Creative Commons License Sustainable Development

Infestation of Branched Broomrape (Phelipanche ramosa (L.) Pomel) in Vegetable Fields in Van Province

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.301 Creative Commons License

Effect of Black Henbane (Hyoscyamus niger L.) Extracts on Some Plant Pathogenic Fungi

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 28 August 2021, pp.300 Creative Commons License

Weed Problem in Vegetable Cultivation in Van

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.299 Creative Commons License

Muş, Ağrı ve Bitlis illerinde arpa (Hordeum vulgare L.)’da çim türlerinin (Lolium spp.) yoğunluklarının belirlenmesi

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.215-220

Van’da son 31 yıl içinde hububat tarlalarında yabancı ot florasındaki değişiklikler

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.146

Sustainable agriculture and genetic modified organisms (GMOs)

Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.489

Bilimsel Etik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, İlaç, Alet, Toksikoloji ve Yabancı Ot Araştırmaları Çalışma Grubu 2018 Yılı Proje Değerlendirme Toplantısı, Antalya, Turkey, 18 - 25 February 2018, pp.1

Kum soda otu (Salsola ruthenica Iljin.) tohumlarının çimlenme fizyolojisi ve bazı çıkış özelliklerinin belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.807

Yüksekova (Hakkari) yöresinde halk tababetinde kullanılan bitkiler ve kullanım alanları

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.890

Eriophyid (Eriophyidae: Acarina) mites on weeds in Van Lake basin

8th Symposium of the European Association of Acarologists, Valencia, Spain, 11 - 15 July 2016, pp.35

Eriophyid (Eriophyidae: Acarina) mites in Van Lake Basin

8th Symposium of the European Association of Acarologists, Valencia, Spain, 11 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.35

Studies on control of smoothseed alfalfa dodder (Cuscuta approximata Bab.) in alfalfa (Medicago sativa L.).

International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Budapest, Hungary, 31 May - 02 June 2016, pp.95

Determination of alfalfa dodder (Cuscuta approximata Bab.) damage on alfalfa (Medicago sativa L.) grown in Van, Turkey.

Joint Workshop of the EWRS Working Groups Weed Management in Arid and Semi-arid Climate and Weed Management Systems in Vegetables, Huesca, Spain, 4 - 08 September 2011, pp.10

Some important invasive plants belonging to the Asteraceae family in Turkey.

2nd International Workshop on Invasive Plants in the Mediterranean Type Regions of the World, Trabzon, Turkey, 2 - 06 August 2010, pp.331

Estimation of critical period of weed control in lentil (Lens culinaris Medik.).

7th EWRS (European Weed Research Society) Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 6 - 09 May 2003, pp.117-118

Weed seeds contaminating wheat grain in Van, Turkey.

11th EWRS (European Weed Research Society) Symposium, Basel, Switzerland, 28 June - 01 July 1999, pp.11 Sustainable Development

Van’da bitki besin maddesi alınımı açısından buğday-yabancı ot rekabeti.

Türkiye II. Herboloji Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 1997, pp.361-368

Van Gölü havzası sulak alanları, önemi ve karşılaştıkları problemler.

Sulak Alanların Korunması Uluslararası Toplantısı, Nevşehir, Turkey, 27 September - 01 October 1995, pp.10 Sustainable Development

Van’da buğday alanlarında bulunan bazı yabancı otların gelişme dönemleri üzerinde bir araştırma.

Türkiye VII. Fitopatoloji Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 September 1995, pp.446-451

Domates fideliklerinde geniş yapraklı yabancı otlarla kimyasal mücadele çalışmaları.

Türkiye I. Herboloji Kongresi, Adana, Turkey, 3 - 05 February 1993, pp.241-247

Mısırda farklı toprak işleme yöntemlerinin yabancı ot florasına etkisi.

Türkiye VI. Fitopatoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 11 October 1991, no.6, pp.147-151

Books & Book Chapters

Sustainable Agriculture and Genetically Modified Organisms (GMOs)

in: Agricultural and Natural Research & Reviews, Birhan Kunter,Nurhan Keskin, Editor, Livre.net , Lyon, pp.233-253, 2021

Weed dynamics and control in legumes under changing climate

in: Grain Legumes Under Abiotic Stress: Yield, Quality, Enhancement and Acclimatization, Murat Erman, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.163-184, 2021 Sustainable Development

Domates Alanlarında Görülen Bazı Yabancı Ot Türleri.

in: Domateslerde Hastalıklar, Zararlılar ve Yabancı Otlar., Vural H, Eser B, Saygılı H., Editor, Hasad Yayıncılık, Bornova-İzmir, pp.71-82, 1989

Other Publications

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

51

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

63

H-Index (Scopus)

5

Project

32

Thesis Advisory

29

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals