Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı

  • 2016 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı

Akademi Dışı Deneyim

  • 2014 - 2016

    Diğer Kamu Kurumu, Van Halk Sağlığı Müdürlüğü