Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2014 Tıpta Uzmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Türkiye

 • 1997 - 2004 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Tıpta Uzmanlık

  VAN İLİNDE YAŞAYAN LEPRADAN ETKİLENMİŞ KİŞİLERİN SOSYO EKONOMİK VE TIBBİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Halk Sağlığı