Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van İl Merkezindeki Bazıİlköğretim Okullarının Yaşanan Deprem Sonrasında Yeniden Değerlendirilmesi

VAN TIP DERGİSİ, cilt.23, sa.2, ss.159-166, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How mothers feed their 0-12-month-old children in Turkey’s Eastern province of Van?

Turkish Journal of Public Health, cilt.13, sa.3, ss.172-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Araştırması

9. ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2015

Lepradan Etkilenmiş Kişiler, Van İlinde Hangi Koşullarda yaşıyor?

17.Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014

Van İl Merkezindeki İlköğretim Okullarının Okul Sağlığı Açısından Durumu

13.Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, ss.183-184 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri