Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

18-36 AYLIK ÇOCUKLARDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARININ YAYGINLIĞI

VAN ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 24 July 2020, vol.1, pp.58-69

AİLE HEKİMLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI İLE İLGLİ GÖRÜŞLERİ

5. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 20 December 2019, vol.1

Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Araştırması

9. ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 May 2015

Lepradan Etkilenmiş Kişiler, Van İlinde Hangi Koşullarda yaşıyor?

17.Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Turkey, 20 - 24 October 2014

Van İl Merkezindeki İlköğretim Okullarının Okul Sağlığı Açısından Durumu

13.Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 22 October 2010, pp.183-184 Creative Commons License

Books & Book Chapters

COVID 19 ENFEKSİYONUNDA FİLYASYON

in: COVID-19 GÜNCEL YAKLAŞIM, İLİKLERDEN HALUK, KARAMAN KAMYRAN, YILDIZ HANİFİ, BARAN ALİ İRFAN, YÜZKAT NUREDDİN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.227-230, 2020

HİDATİK KİST HASTALIĞININ DÜNYADA YAYILIMI

in: HİDATİD KİST, KURT ALİ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.15-24, 2020