Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2014 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi , Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2016 - Devam Ediyor Akademik Kurul Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk İslam Sanatları Tarihi , Dini Müsiki

 • 2015 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yaşayan Diller Enstitüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Çocukluk Dönemi Din Eğitimi

 • Lisans DİNİ HİZMET UYGULAMALARI

 • Lisans DİNİ HİTABET

 • Lisans Özel Eğitim

 • Yüksek Lisans ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE DİN EĞİTİMİ

 • Yüksek Lisans Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

 • Yüksek Lisans Din Eğitimi Biliminin Temel Meseleleri

 • Lisans TÜRK EĞİTİM TARİHİ

 • Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Lisans DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE REHBERLİK

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Yüksek Lisans Dini İletişim ve Din Eğitimi

 • Lisans DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM

 • Lisans HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

 • Lisans Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

 • Yüksek Lisans BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Yaygın Din Eğitimi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Lisans YAYGIN DİN EĞİTİMİ

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans DİNİ HİZMETLER

 • Lisans Dini Hizmetler

 • Lisans OKUL DENEYİMİ

 • Lisans Özel Eğitim

 • Yüksek Lisans Yetişkinlik ve Yaşlılık Dönemi Din Eği,timi

 • Yüksek Lisans Ailede ve Çevrede Din Eğitimi

 • Yüksek Lisans Çevre Ahlak ve Din Eğitimi

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Eğitimde Yeni Yöntemler

 • Lisans Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Yüksek Lisans Yetişkinlik ve Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi

 • Yüksek Lisans Çocukluk Dönemi Din Eğitimi

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Eğitimde Program Geliştirme

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Lisans Sosyal Bilimlerde Metodoloji

 • Lisans İslam Eğitim Tarihi

 • Lisans Din Hizmetlerinde Rehberik ve İletişim