Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of 12-week service training on self-confidence in racket sport

African Educational Research Journal, cilt.8, ss.410-416, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Türdeki Ortaögretim Kurumlarında Okuyan Ögrencilerin Beden Egitimi Ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Incelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.27-39, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Assessing University Students’ Physical Activity Levels in Terms of Different Variables

International Journal of Progressive Education, cilt.15, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEALTHY LIFE-STYLE BEHAVIOURS AND EFFECTING FACTORS OF FINAL YEAR STUDENTS ATTENDING TO TWO DIFFERENT MEDICINE FACULTIES

International Journal of Health Services Research and Policy, cilt.4, ss.11-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-8, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE COMPARISON OF SOME MOTORIC AND TECHNIC CHARACTERISTICS BETWEEN 12 DEV ADAM AND TOFAS BASKETBALL SCHOOLS (VAN SAMPLE)

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, ss.262-271, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Different Environment Temperatures on Some Motor Characteristics and Muscle Strength

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.11, ss.3985-3993, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1.Süphan Dağı Tırmanışı Dünyada Van

Van Valiliği Kültür ve Sanat Dergisi, ss.15-18, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Ankara Üniversitesinde Öğrenim Gören Lisanslı Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları

A.Ü Ziraat Fakültesi Yıllığı, cilt.38, ss.393-410, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lisanslı Spor Yapan Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeyleri

A.Ü Ziraat Fakültesi Yıllığı, cilt.38, ss.411-427, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ankara Üniversitesinde Öğrenim Gören Erkek Sporcuların Beslenme Durumları

A:Ü Ziraat Fakültesi Yıllığı, cilt.38, ss.377-391, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYEERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ULUSLARASI HERKES İÇİNSPOR WEELLNES KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 08 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.330

Üniversite Öğrencilerinin Fiziksek Aktivite Seviyelerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, ss.330

VAN İLİNDE TERCİH EDİLEN DAĞ TURİZMİ BÖLGELERİNİN AYRINTILI OLARAK ROTALANDIRILMASI

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.168

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi

Uluslar Arası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, ss.249-250

The Effect of Different Ambient Temperatures on Motoric Features

13Tth INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, ss.554

Halk oyunlarında Görsel İşitsel Materyal Kullanılarak yapılan öğretimin başarı düzeyine etkısı

6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2009, ss.377-389

Sırt Çantasıyla Yürümede Etkili Faktörler ve Enerji Harcamasının Belirlenmesi

Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 5 - 07 Kasım 1992, ss.58-71

Yüksek İrtifanın Sportif Performansa Etkileri

Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 1991, ss.88-98

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar