Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Mental Disorders Following Acute Myocardial Infarction

Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, pp.24-27, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NEONATAL HİPERBİLİRUBİNEMİ TEDAVİSİNDE İNTRAVENOZ İMMUNGLOBULİN KULLANIMININ ÖNEMİ

3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2019, pp.595-596

ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BİR CİLT HASTALIĞI EGZEMA

3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2019, pp.588-594

HAVA KİRLİLİĞİNİN EN CİDDİ MAĞDURLARI; ÇOCUKLAR

1. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.171-174

ALZHEİMERIN ÖNLENMESİ VE TADAVİSİNDE DESTEKLEYİCİ BİR YÖNTEMFİZİKSEL AKTİVİTE

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERKONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.863-869

HELİKOPTER EBEVEYNLİĞİN SONUCU SORUNLU BÜYÜYEN ÇOCUK

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERKONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.870-875

HAVA KİRLİLİĞİNE MARUZ KALMA; BİLİŞSEL GERİLEME ALZHEİMER HASTALIĞI

1. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.166-174

TRANSPORT HEMŞİRELİĞİNDEFARMAKOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, vol.1, pp.663-664

Ortaokul Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

Factors Determining the Touristic Travel Preferences of Families with Children

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 - 01 October 2017, pp.366

Van Hot Springs for Thermal Tourism

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 - 01 October 2017, pp.367

Therapeutic Use of Resveratrol: Cardiovascular Protective Effect

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.335

Evaluatıon of Health In Readıng Ready of Pre-School Children

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.337

The Effect of Endemic Fluorosis on Children’s Health

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.195

The Importance of Rational Drug Use In Children

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.333

The Clinical Significance of Glycosylated Hemoglobin (HbA1c)

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılı Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.501

A New Plant Containing High Rate Protein: Quinoa

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.170

Bazı Bitkilerin Antiparaziter Etkileri

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.731

The Clinical Signifıcance of Glycosylated Hemoglobin

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.501

The effects of resveratrol on apoptosıs and oxidative DNA damage ın liver and kidney tissues of rats with experimental fluorosi

XXXIII. Conference of the International Society for Fluoride Research, Hyderabad, India, 9 - 11 November 2016, pp.87

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Diyabet İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

1. Pankreas Hastalıkları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.55

Resveratrol Treatment Reversed Vascular Dysfunction Induced By Chronic Fluorosis In Rats

7th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2016), İstanbul, Turkey, 26 - 30 June 2016, pp.21

Resveratrolün Antikanserojenik Yönü

6.ulusal gıda hijyeni kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.92

DİYABETİN TEDAVİSİNDE RESVERATROLÜN ÖNEMİ

6.ulusal veteriner gıda hijyeni kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.90

KRONİK FLOROZİS OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA RESVERATROL TEDAVİSİNİN EKG DEĞERLERİNE ETKİSİ

41 ULUSAL FİZYOLIJİ KONGRESİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, pp.175