Assoc. Prof. Muhammet Nasih Ece


İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Mantık Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, Systematic Philosopy and Logic

Metrics

Publication

25

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2017

2012 - 2017

Doctorate

Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Undergraduate

Anadolu University, Felsefe Bölümü, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri/Mantık, Turkey

1996 - 2001

1996 - 2001

Undergraduate

Harran University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

İBN RÜŞD MANTIĞINDA ÖNERMELER

Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri

2011

2011

Postgraduate

CÜRCÂNÎ'NİN ER-RİSÂLETÜ'L-KÜBRÂ Fİ'L-MANTIK ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Sustainable Development

Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philosophy

Systematic Philosopy and Logic

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Lecturer

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2013 - Continues

2013 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Non Academic Experience

2009 - 2013

2009 - 2013

ÖĞRETMEN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Felsefe Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Bilim Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

İbn Sina Mantığı

Undergraduate

Undergraduate

İslam Mantık Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Modern Felsefe Okumları

Undergraduate

Undergraduate

ÇAĞDAŞ FELSEFE

Postgraduate

Postgraduate

İbn Sina Mantığı

Undergraduate

Undergraduate

Bilgi Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Bilim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

MANTIK

Undergraduate

Undergraduate

FELSEFE TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

Modern Felsefe Okumları

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM MANTIK TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

Ahlak Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

İlkçağ Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Bilgi Teorisi ve Mantık

Undergraduate

Undergraduate

ETİK

Undergraduate

Undergraduate

MODERN FELSEFE OKUMALARI

Undergraduate

Undergraduate

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM BİLİM TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

YENİÇAĞ FELSEFESİ

Undergraduate

Undergraduate

İslam Ahlak Esasları Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Dinler Tarihi I

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM AHLAK FELSEFESİ

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Var Olmanın ve Düşünmenin En Genel Kategorilerine (Bilim-Felsefe-Din-Sanat) Dair Bir Çözümleme

Ece M. N.

II. CLAROS PHILOSOPHY- ART - PROPHETIC CONGRESS, İzmir, Turkey, 22 - 24 September 2023, pp.65-83

2019

2019

Aristoteles ve Fârâbî’nin Kıyas Tanımları Üzerine İbn Bâcce Ve İbn Rüşd’ün Çözümlemeleri

Ece M. N.

IX. INTERNATİONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Prag, Czech Republic, 6 - 08 August 2019, pp.249-260

2014

2014

Mevlana'da Paradoks

Ece M. N.

3. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, Urumye, Iran, 15 - 16 October 2014, pp.1429-1553

Books & Book Chapters

2024

2024

Tercemetü’ş-Şerhi’l-Enver'de Terimler ve Önermeler Mantığı

Ece M. N.

in: Dönemi ve İlmi Çevresi Işığında Yanyalı Esad Efendi, Said Özervarlı,Cahid Şenel,Harun Kuşlu, Editor, İsam , İstanbul, pp.429-463, 2024

2023

2023

Klasik Mantığın Beş Sanatına Yönelik Felsefi Bir Çözümleme

Ece M. N.

in: Klasik Mantıkta Beş Sanat, Şerefettin Adsoy-Burak Doğan, Editor, Divan, İstanbul, pp.95-133, 2023

2022

2022

İslam Felsefesinde Kategoriler Problemi (Kitap Bölümü)

Ece M. N.

in: DİN, DÜŞÜNCE VE AHLÂK, Bayram Kanarya, Editor, Nida Akademi, İstanbul, pp.617-637, 2022 Creative Commons License

Supported Projects

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi

Other journals

December 2022

December 2022

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

Other journals

June 2022

June 2022

FELSEFE DÜNYASI

Other Indexed Journal

January 2022

January 2022

Din, Düşünce ve Ahlak

Chapter Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

December 2021

December 2021

Kader

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

DİCLE İLAHİYAT DERGİSİ

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Other Indexed Journal

September 2018

September 2018

Şarkiyat Dergisi

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Yüzüncü Yıl Üniverisitesi İlahiyat Fakültesi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

ARİSTOTELES’İN ÜÇ TERİM-İKİ ÖNCÜLLÜ KIYAS ANLAYIŞI VE İBN RÜŞD’ÜN ŞARTLI ÖNERME VE KIYAS YAKLAŞIMININ ŞEKİLLENMESİNDE ETKİSİ

Attendee

-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

3. ULUSLARARASI MESNEVİ SEMPOZYUMU

Attendee

Orûmîyeh-Iran

Jury Memberships

December-2022

December 2022

Post Graduate

Post Graduate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

April-2020

April 2020

Doctorate

Doctorate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Sosyal Bilimler Enstütisü

August-2019

August 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Sosyal Bilimler Enstütisü

March-2019

March 2019

Post Graduate

Post Graduate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

December-2018

December 2018

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Sosyal Bilimler Enstütisü