Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Anadolu University, Felsefe Bölümü, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Mantık, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Harran University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  İBN RÜŞD'ÜN MANTIĞINDA ÖNERMELER

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2011 Postgraduate

  CÜRCÂNÎ'NİN ER-RİSÂLETÜ'L-KÜBRÂ Fİ'L-MANTIK ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Sustainable Development

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic

 • B1 Intermediate English