Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Effects of Long-Term Exercises on Element Metabolism and Markers of Muscle Damage in Athletes

International Journal of Applied Exercise Physiology, vol.9, no.9, pp.210-216, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Effect of Calisthenics Exercise Program on Some Liver Enzyme Values and Blood Lipids

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, vol.11, no.2, pp.72-81, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

THE EFFECT OF 8-WEEKLY CORE TRAINING ON 50 METERS ATTACHED SWIMMING TECHNIQUE IN FIBERS OF 10-12 AGE GROUP

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.46, pp.4152-4156, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FATIGUE ON SMOOTH HIT AND SPEED IN FOOTBALL

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), no.46, pp.4072-4077, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF PILATES EXERCISE ON STATIC BALANCE

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), no.47, pp.4230-4236, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EL KAVRAMA KUVVETİ BASKETBOLDA ŞUT İSABETİNİ ETKİLER Mİ?

e-Turkish Studies (elektronik), vol.14, no.1, pp.371-380, 2019 (Other Refereed National Journals)

Reviewing the Effect of 10 Days of Intense Exercise Period on Certain Blood Parameters of Tennis Players

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.11, pp.95-98, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Physical Activity Program on Iron and Iron-Binding Capacity in Obese Children

Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, vol.6, no.6, pp.1299-1303, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF 8-WEEK PLIOMETRIC EXERCISES ON SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF MALE BASKETBALLERS AGED 10 – 14 YEARS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.4, no.4, pp.108-117, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadınlarda 8 Haftalık Pilates Programının Kan Lipidleri Üzerine Etkileri

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.99-106, 2018 (National Refreed University Journal)

Investigation on the Effects of 12 Days Intensive Competition on Some Blood Parameters of Basketball Players

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.4, pp.79-83, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DETERMINATION OF OBESITY LEVELS OF VAN LIVING INDIVIDUALS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.12, pp.396-404, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF 8 WEEK TENNIS TECHNICAL TRAINING AND GAMES ON REACTION TIME IN 10-12 YEAR OLD BOYS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.12, pp.470-477, 2017 (International Refereed University Journal)

Effect of Zinc Supplement and Weight Lifting Exercise on Thyroid Hormone Levels

Indian J Physiol Pharmacol, vol.61, no.3, pp.232-236, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Evaluation of the Nutritional Habits of Athletes Between the Ages of 17-18 Who Perform the Swimming Sports

International Journal of Science Culture and Sport, vol.2, pp.1, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

REKREATİF SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN YEME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, 10 - 14 June 2020, pp.83-96

THE EFFECT OF CORE EXERCISES AND DURABILITY STUDIES ON THE PERFORMANCE OF THE SWIMMING ACTIVITIES

Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Van, Turkey, 10 October - 13 November 2018, pp.27

Dört Haftalık Pliometrik Antrenmanların Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi

5. International Sport Sciences Tourism & Recreation Student Congress, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.143

Aktif Sporcularda Akut Enerji İçeceği Uygulamasına Biyokimyasal Yanıtlar Biochemical

5. International Sport Sciences Tourism & Recreation Student Congress, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.209

Futbolcuların Mevkilere Göre Bazı Fiziksel ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

5. International Sport Sciences Tourism & Recreation Student Congress, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.177

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Ailelerinin Spora Yönelmelerini Etkileyen Faktörler

ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYOMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.32

Kadınlarda Beden Kitle İndeksleri İle Kan Sağlık Belirteçleri Arasındaki İlişki

11. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muş, Turkey, 18 - 20 April 2018, pp.1

10 GÜNLÜK YOĞUN ANTRENMAN DÖNEMİNİN TENİSÇİLERDE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.370

Van İlinde Tercih Edilen Dağ Turizmi Bölgelerinin Ayrıntılı Olarak Rotalandırılması

İnternational West Asia Congress Of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017

VAN İLİNDE DOĞA TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP DAĞLARIN BELİRLENMESİ VE ETKİNLİKLERİN PLANLANMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.205

VAN İLİNDE TERCİH EDİLEN DAĞ TURİZMİ BÖLGELERİNİN AYRINTILI OLARAK ROTALANDIRILMASI

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.168

THE EFFECTS OF THE ZINC SUPPLEMENTATION AND WEIGHT TRAININGS ON THE TESTOSTERONE LEVELS

International Scientific Conference “Sports, Education Culture-Interdisciplinary Approaches in Scientific Research, Galati, Romania, 26 - 27 May 2017, pp.106

THE EFFECT OF 6-WEEK ZINC SUPPLEMENT AND WEIGHT TRAINING ON THE BLOOD LIPIDS OF THE SEDENTARIES AND ATHLETES

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.211

EXAMINATION ON THE EFFECTS OF THE PREPARATION PERIOD TRAININGS ON THE PHYSICAL FITNESS CHARACTERISTICS OF FEMALE TENNIS PLAYERS

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.160

EXAMINATION ON THE EFFECT OF THE TRAINING PROGRAM IMPLEMENTED DURING PREPARATION PERIOD ON THE PHYSICAL CHARACTERISTICS OF TENNIS PLAYERS

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.277

THE EFFECT OF ZINC SUPPLEMENT ALONG WITH WEIGHT TRAINING ON THYROID HORMONES

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.322

Investigation of Injuries in Team Sports in Terms of Some Variables

3. international Sport Science Tourism and Recration STUDENT CONGRESS, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2016, pp.118

Halkın Belediyelerden Spor Hizmetlerine İlişkin Beklentileri ve Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma

1.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.218

Fen Liselerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Kilo İle Sağlıklı Yaşam Biçimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

1.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.196

17–18 Yaşlarındaki Yüzme Sporu Yapan Sporcuların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

1.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.186

Books & Book Chapters

SPORCULARDA D VİTAMİNİNİN ÖNEMİ

in: Sporda Bilimsel ve Akademik Yaklaşımlar 6, Gökmen KILINÇARSLAN,Mehmet ILKIM, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.201-213, 2020

FARKLI ORTAMLARDA EGZERSIZ

in: Sporda Bilimsel ve Akademik Yaklaşımlar 5, Fatma ARSLAN,Yonca Sureyya SEZER, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.149-168, 2020

Genç Kadın Futbolcularda Şuttaki top Hızı:Kuvvet Güç ve Antropometri

in: Spor Bilimlerinde Fikirler -2, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Kuyulu, Dr. Öğr. Üyesi Davut Atılgan, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, pp.235-246, 2020