Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Dini Sosyalleşmeleri ve Dindarlık Algıları ile ilgili Görüşleri

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEİS 2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.25

Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarıyla Ailenin Sosyalleşme Sürecindeki Yeri ve Etkisi

/th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.63-64

Metrics

Publication

16

Project

1