Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Dini Sosyalleşmeleri ve Dindarlık Algıları ile ilgili Görüşleri

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEİS 2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.25

Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarıyla Ailenin Sosyalleşme Sürecindeki Yeri ve Etkisi

/th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.63-64

Deneysel Protein Yetersizliğinin, Ratların İnce Bağırsak ve Karaciğer Dokusundaki Makro ve İz Element Düzeylerine Etkisi

19. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-81, Antalya, 22-25 Nisan 2005., Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2005, pp.81