Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECT OF PILATES EXERCISE ON STATIC BALANCE

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), sa.47, ss.4230-4236, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FATIGUE ON SMOOTH HIT AND SPEED IN FOOTBALL

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), sa.46, ss.4072-4077, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Unilateral and Bilateral Foot Dominance on Sprinting Speed of Young Athletes

Journal of Education and Training Studies, sa.7, ss.187-192, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reviewing the Effect of 10 Days of Intense Exercise Period on Certain Blood Parameters of Tennis Players

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, sa.11, ss.95-98, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

11-13 YAŞ ERKEK ÇOCUKLARDA FUTBOL ANTRENMANLARININ LİPİD PROFİLİ VE KAS HASARI BELİRTEÇLERİNDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches, cilt.9, sa.1, ss.44-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF 8-WEEK PLIOMETRIC EXERCISES ON SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF MALE BASKETBALLERS AGED 10 – 14 YEARS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.4, sa.4, ss.108-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlarda 8 Haftalık Pilates Programının Kan Lipidleri Üzerine Etkileri

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.99-106, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Biathlon Milli Takımında Yer Alan Sporcuların Bazı Kuvvet Değerlerinin Atış Performansına Etkilerinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.54-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF OBESITY LEVELS OF VAN LIVING INDIVIDUALS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.12, ss.396-404, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF 8 WEEK TENNIS TECHNICAL TRAINING AND GAMES ON REACTION TIME IN 10-12 YEAR OLD BOYS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.12, ss.470-477, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF RAPID WEIGHT LOSS ON OVERALL STRENGTH IN 17- AND 18-YEAR-OLD MALE WRESTLERS

Europen Journal of Pyhsical Education And Sport Science, cilt.3, sa.11, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF SIX-WEEK AEROBIC EXERCIsE PROGRAM ON BODY COMPOSITION AND BLOOD LIPIDS IN WOMEN

European Journal of Education Studies, cilt.3, sa.10, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF EIGHT WEEKS EXERCISE ON BODY COMPOSITION AND SOME BLOOD VALUES IN WOMEN

Europen Journal of Pyhsical Education and Sport Science, cilt.3, sa.11, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8- 13 YAŞ ARASI BİREYLERDE ESNEKLİK VE DİKEY SIÇRAMA DEĞERLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science, sa.39, ss.200-209, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE RESEARCH OF FLEXIBILITY AND VERTICAL JUMP VALUES ACCORDING TO DIFFERENT FACTORS WITH THE PEOPLE IN THE AGE OF 8-13 YEARS

The Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.39, ss.200-209, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnvestigation on life style and personal habits of wrestling referees

international journal of sport studies, cilt.6, sa.11, ss.683-691, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEVELOPMENT OF SOME ENGINE SPECIFICATIONS OF DOWN SYNDROME CHILDREN

Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Van, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.101-106

10 GÜNLÜK YOĞUN ANTRENMAN DÖNEMİNİN TENİSÇİLERDE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, ss.370

Aktif Olarak Spor Yapan Bireylerin Lipid Profillerinin Belirlenmesi

15. Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.24

17-18 YAĞ ERKEK GÜREŞÇİLERDE HIZLI KiLO VERMENiN GENEL KUVVET ÜZERİNE ETKİLERİNİN ÖNCELENMESİ

4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm, ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, ss.58

JUDOCULARDA MÜSABAKA ÖNCESİ HIZLI KİLO VERMENİN SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ

4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm, ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 Nisan - 23 Kasım 2017, ss.42

6 HAFTALIK AEROBiK EGZERSiZ PROGRAMININ STEP AEROBiK YAPAN BAYANLARDA VÜCUT KOMPOZiSYONU VE KAN LiPiDLERi ÜZERiNDEKi ETKiLERi

4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm, ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, ss.278

EXAMINATION ON THE EFFECT OF THE TRAINING PROGRAM IMPLEMENTED DURING PREPARATION PERIOD ON THE PHYSICAL CHARACTERISTICS OF TENNIS PLAYERS

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.277

UNILATERAL AND BILATERAL FOOT DOMINANCE RELATED DİFFERENCE IN SPRINT PERFORMANCE IN YOUNG MALES AND FEMALES

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.159

EXAMINATION ON THE EFFECTS OF THE PREPARATION PERIOD TRAININGS ON THE PHYSICAL FITNESS CHARACTERISTICS OF FEMALE TENNIS PLAYERS

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.160

Kitap & Kitap Bölümleri