Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genetic analysis of Toxocara spp. in stray cats and dogs in Van province, Eastern Turkey

JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.62, ss.291-295, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relationship between cardiac injury, selected biochemical parameters, DIC, and hemogram levels in cattle with theileriosis

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.74, ss.383-386, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First investigation on vectorial potential of Blattella germanica in Turkey

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.64, ss.141-144, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serum biochemical profile and protein fractions in cattle with Theileriosis

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.165, ss.137-143, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intestinal Parasites in the Students of Van Health High School and Faculty of Veterinary Medicine

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.16, ss.81-84, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PARASITIC PROTOZOANS (EIMERIA, GIARDIA, AND CRYPTOSPORIDIUM) IN LAMBS WITH DIARRHOEA IN THE VAN PROVINCE (TURKEY)

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.53, ss.47-51, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Haemobartonellosis in Van cats

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, ss.709-712, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van İli Özalp İlçesinde Çocuklarda Pediculus Humanus capitis'in Yaygınlığı

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, no.1, ss.15-19, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First report of Plagiorhynchus spp. in the Mallard Duck (Anas platyrhynchos) in Van, Turkey

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), no.2, ss.195-197, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First report of Plagiorhynchus spp. in the Mallard Duck (Anas platyrhynchos) in Van, Turkey

EURASİAN JOURNAL OF VETERİNARY SCİENCES (E. A. VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ), no.2, ss.195-197, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First report of Plagiorhynchus spp. in the Mallard Duck (Anas platyrhynchos) in Van, Turkey

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), no.2, ss.195-197, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First report of Plagiorhynchus spp. in the Mallard Duck (Anas platyrhynchos) in Van, Turkey

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.33, no.2, ss.195-197, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.32, ss.109-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.32, ss.109-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian J Vet Sci, cilt.39, ss.109-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.32, no.2, ss.109-113, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Sınır Hattında (Van-İran Sınırında) Atlarda Sarcosporidiosis

Van Veterinary Journal, cilt.26, no.2, ss.55-57, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van'da bir kızıl s¸ahinde (Buteo rufinus) i·lk Rhipicephalus turanicus Olgusu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.26, ss.39-41, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Gölü Çevresinde Yaşayan Martılarda (Larus michahellis, Naumann 1840) Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera) Türleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.24, ss.117-121, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Kedilerinin Kulak Uyuzunun (Otodectes Cynotis) Topikal Selamectin ile Tedavisi.

Turkiye Parasitol Derg.,, cilt.37, ss.269-272, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

[Topical selamectin treatment of Otodectes cynotis in Van Cats]. Van kedilerinin kulak uyuzunun (Otodectes cynotis) topikal selamectin ile tedavisi.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.37, ss.269-272, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Van’da Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Pseudolynchia canariensisMacquart, 1839 (Diptera: Hippoboscidae) Olgusu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.21, ss.129-130, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Presence of Gasterophilus Species in Horses in Van Region

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.21, ss.87-90, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Presence of Gasterophilus Species in Horses in Van Region

YYÜ Vet Fak Derg, cilt.21, ss.87-90, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Bit Enfestasyonları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.21, ss.69-70, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Presence of Gasterophilus species in Horses in Van Region.

YYÜ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, ss.87-90, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of the status of lipid peroxidation and antioxidants in cattle infected with Dictyocaulus viviparus Dictyocaulus viviparus ile Enfekte Siǧirlarda Lipit Peroksidasyon ve Antioksidan Durumunun Saptanmasi.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.32, ss.234-237, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Cytauxzoonosis in Van Cats.

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, cilt.18, ss.37-39, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cytauxzoonosis In Van Cats

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.18, ss.37-39, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of the effects of local and uncontrolled levamisole preparations on mice naturally infected with Aspiculuris tetraptera.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.31, ss.112-114, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Van’da Bir Tavuk Otopsisinde Gördüğümüz Helmintler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.16, ss.7-10, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Yöresinde Travmatik Myiasis Larvalarının Gelişmeleri ve İdentifikasyonları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.16, ss.81-85, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Belediye mezbahasında kesilen sığır,koyun ve keçilerde hypodermosis

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.16, ss.23-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Kedilerinde babesiosis

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.16, ss.87-88, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresinde travmatik myiasis larvalarının gelişimleri ve identifikasyonu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.16, ss.81-85, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The parasitic contamination in hair of dogs and in soil and sand in public parks and coast line.

International Congress on Applied Biological Sciences, Bosna-Hersek, cilt.23, no.10

PARASITIC CONTAMINATION OF RAW VEGETABLES AND SALADS

The 6th Congress of the African Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Marakeş, Fas, 25 - 28 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.244

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde sığırlarda Besnoitia besnoiti’nin varlığının araştırılması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1

Theileriosisli Sığırlarda Serum Biyokimyasal Profil ve Protein Fraksiyonları

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.256-257

Bir yeşilbaşlı ördekte (Anas platyrhynchos) Plagiorhynchus spp. olgusu

20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ (Uluslararası katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.329

The parasitic contamination in coats of dogs and in soil and sand in public parks and coast line

II. International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.40

Prevalence of ovine oestrosis (Oestrus ovis Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) and risk factors in Eastern Turkey

II. International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.11

Vectorial potential of Blattella germanica as carriers of human intestinal parasites in van, Turkey

OMICS International Conferences, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 26 Ağustos 2015, ss.6

Van'da Yabani Kuşlarda Cryptosporodiosis

I.YABAN HAYVANLARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, ss.74

Ekto ve Endoparazitli Keçilerde Bazı Biyokimyasal Parametreler

1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi Expo Vet, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Haziran 2010, ss.141

Prevalence of Paramphistomum infection in cattle and sheep in Van Province, Turkey

16.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009, ss.303

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde Bit Enfestasyonları

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009, ss.273

Prevalence of Paramphistomum Infection in Cattle and Sheep in Van Province, Turkey

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009, ss.303-304

Dictyocaulus viviparus ile Enfekte Sıgırlarda Lipit Peroksidasyon ve Antioksidan Durumunun Saptanması

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kayseri ve Ürgüp/ Türkiye, Kayseri, Türkiye, 18 - 23 Kasım 2007, ss.144-145

Comparison of the Effects of Local and Illegal Levamisol Preparations on the Rats Naturally Infected with Aspiculuris Tetraptera

I. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, ss.276-277

Van bölgesinde Travmatik MyiasiS

13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, ss.154

Chrysomia Türleri ve Melez Formları

13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, ss.175

Van kedilerinde Cytauxzoonosis

V.UIusal Veteriner İç-Hastalıkları Kongresi, Van, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2003, ss.133

Cytauxzoonosis in Van Cats

V. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2003, ss.133

Haemobartonellosis in Van Cats

II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2003, ss.156

Kitap & Kitap Bölümleri

Monocercomonadidae

Veteriner Protozooloji, Dumanlı N, Karaer Z , Editör, Medisan Yayıncılık, Ankara, ss.262, 2010