Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship Between Obesity and Oral Health

Dental and Medical Journal, cilt.1, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentoalveolar Cerrahide Ozon Tedavisi

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.57-63, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dentoalveolar Cerrahide Ozon Tedavisi

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.57-63, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYO-DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİN PERİODONTAL SAĞLIK VE PERİODONTOLOJİ BİLİMİ FARKINDALIĞI DÜZEYİNE ETKİLERİ

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.155-156

Periodontal Sağlık ve Özgüven İlişkisinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.305-315

Protez İrritasyonuna Bağlı Dişeti Büyümesi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.539

Eozinofilik Granülom: Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1134

İmplantların Uzunluk ve Çap Planlamasında İki Değerlendirme Yönteminin Karşılaştırılması

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.166

Periferal Ossifiye Fibrom ve Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.554

Periferal Dev Hücreli Granüloma ve Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.535

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Mesleki Farkındalık Seviyesinin Oral Hijyen ve Dental Anksiyete Üzerine Etkisi

Türk Periodontoloji Derneği 48.Uluslararası Bilimsel Kongresi 27.Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.10

Geleneksel Periodontal Cerrahi ile Pseudocep ve Hiperpigmentasyon Tedavisi

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.337

Er,Cr:YSGG Lazer ile Gingival Depigmentasyon Tedavisi: Olgu Sunumu

24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.335

Er,Cr:YSGG Lazer Destekli Gingivektomi: Vaka Raporu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.425

Laser usage in the treatment of a maxillary lateral luxation

18th World Congress on Dental Traumatology /International Association of Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.103-104

The Effects of Povidone Iodine on Human Beta Defensin 2 in Chronic Periodontitis

46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division (NOF), Floransa, İtalya, 4 - 07 Eylül 2013, ss.127

The Effect of Chlorhexidine Digluconate Irrigation on Human Beta Defensin 2 Level

FDI 101st Congress (Annual World Dental Congress), İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.193

Bir periferal ossifiye fibrom vakasının periodontal tedavisi: vaka raporu

Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013, ss.110

Periodontal examination of papillon lefevre syndrome in three brothers: A case report

91st General Session & Exhibition of the IADR/AADR/CADR, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mart 2013, ss.1404

Farklı ISQ Değerlerine Sahip İmplantların Peri-implant Doku Sıvısında TNF-alfa ve IL-1 beta Seviyelerinin Karşılaştırılması

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012, cilt.P145, ss.211

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Mental Foramen Lokasyonunun Belirlenmesi

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012, ss.156

Comparison of HNP-1 and TNF-alfa in Smoker and Non-smoker Patients

7th Conference of the European Federation of Periodontology (Europerio 7), Viyana, Avusturya, 6 - 09 Haziran 2012, ss.149

Periodontal Sağlık ve Özgüven İlişkisinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 01 Kasım 0201 - 03 Kasım 2018, ss.18-19

Kitap & Kitap Bölümleri

SÜTUR MATERYALLERİ VE SÜTUR TEKNİKLERİ

Güncel Periodontoloji Çalışmaları, M. Cenk HAYTAÇ, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.99-109, 2019

Kemik Greftleri

International Researches in Health Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.35-46, 2019

Dental Lazerler

International Researches in Health Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.25-34, 2019

Bilirkişi Raporları