Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of vocational awareness level on dental anxiety and oral health among the students of dentistry

JOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY, cilt.8, sa.1, ss.31-38, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship Between Obesity and Oral Health

Dental and Medical Journal, cilt.1, sa.2, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentoalveolar Cerrahide Ozon Tedavisi

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.57-63, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dentoalveolar Cerrahide Ozon Tedavisi

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.57-63, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYO-DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİN PERİODONTAL SAĞLIK VE PERİODONTOLOJİ BİLİMİ FARKINDALIĞI DÜZEYİNE ETKİLERİ

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.155-156

Periodontal Sağlık ve Özgüven İlişkisinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.305-315

Protez İrritasyonuna Bağlı Dişeti Büyümesi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.539

Eozinofilik Granülom: Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1134

İmplantların Uzunluk ve Çap Planlamasında İki Değerlendirme Yönteminin Karşılaştırılması

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.166

Periferal Ossifiye Fibrom ve Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.554

Periferal Dev Hücreli Granüloma ve Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.535

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Mesleki Farkındalık Seviyesinin Oral Hijyen ve Dental Anksiyete Üzerine Etkisi

Türk Periodontoloji Derneği 48.Uluslararası Bilimsel Kongresi 27.Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.10

Geleneksel Periodontal Cerrahi ile Pseudocep ve Hiperpigmentasyon Tedavisi

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.337

Er,Cr:YSGG Lazer ile Gingival Depigmentasyon Tedavisi: Olgu Sunumu

24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.335

Er,Cr:YSGG Lazer Destekli Gingivektomi: Vaka Raporu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.425

Laser usage in the treatment of a maxillary lateral luxation

18th World Congress on Dental Traumatology /International Association of Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.103-104

The Effects of Povidone Iodine on Human Beta Defensin 2 in Chronic Periodontitis

46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division (NOF), Floransa, İtalya, 4 - 07 Eylül 2013, ss.127

The Effect of Chlorhexidine Digluconate Irrigation on Human Beta Defensin 2 Level

FDI 101st Congress (Annual World Dental Congress), İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.193

Bir periferal ossifiye fibrom vakasının periodontal tedavisi: vaka raporu

Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013, ss.110

Periodontal examination of papillon lefevre syndrome in three brothers: A case report

91st General Session & Exhibition of the IADR/AADR/CADR, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mart 2013, ss.1404

Farklı ISQ Değerlerine Sahip İmplantların Peri-implant Doku Sıvısında TNF-alfa ve IL-1 beta Seviyelerinin Karşılaştırılması

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012, cilt.P145, ss.211

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Mental Foramen Lokasyonunun Belirlenmesi

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012, ss.156

Comparison of HNP-1 and TNF-alfa in Smoker and Non-smoker Patients

7th Conference of the European Federation of Periodontology (Europerio 7), Viyana, Avusturya, 6 - 09 Haziran 2012, ss.149

Periodontal Sağlık ve Özgüven İlişkisinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 01 Kasım 0201 - 03 Kasım 2018, ss.18-19

Kitap & Kitap Bölümleri

SÜTUR MATERYALLERİ VE SÜTUR TEKNİKLERİ

Güncel Periodontoloji Çalışmaları, M. Cenk HAYTAÇ, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.99-109, 2019

Kemik Greftleri

International Researches in Health Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.35-46, 2019

Dental Lazerler

International Researches in Health Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.25-34, 2019

Bilirkişi Raporları