Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of cypermethrin on antioxidant enzymes and lipid peroxidation of Lake Van fish (Alburnus tarichi)

DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.43, no.1, pp.51-56, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Neurotoxic and immunotoxic effects of fenthion and omethoate on frogs at acute exposure

TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.27, no.4, pp.357-362, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sıçanlarda Ihlamur (Tilia platyphyllos Scop) İnfüzyonunun İmmün Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.852-858, 2019 (National Refreed University Journal)

Streptozotosin kaynaklı diyabetik sıçanlarda Arum rupicola'nın in vivo antioksidan potansiyeli

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.866-874, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Kozluk (Batman) Tuzla Gözü Tuzlasından İzole edilen Ektraselüler İnulinaz Enzimi Üreten Salinivibrio T1 İzolatının Karakterizasyo

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, pp.60-68, 2018 (National Refreed University Journal)

Effect of Indoleacetic acid and kinetin on lipid peroxidation levels in various rat tissues

Turkish Journal of Biology, vol.26, no.4, pp.193-196, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VAN GÖLÜ BALIKLARINDA (Alburnus tarichi) SOLUNGAÇ DOKUSU ÜZERINE ESFENVALERATE'NIN OKSIDATIF ETKILERİ

5. INTERNATIONAL CONFERENCES ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.154-155

FLUVALİNATENİN SUBLETHAL KONSNATRASYONLARININ LEPİSTESİN(Poecilia reticulata) SOLUNGAÇLARINDA ANTİOKSİDAN SİSİTEM ÜZERİNE ETKİSİ

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.156-157 Sustainable Development

Determination of Somebiochemicalproperties of "Cefan" Melo(Cucumismelo L. C.V. / Cucurbitaceae) Grown in Siirt Province

international engineering and science symposium’19, Siirt, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.1140-1146

The Effect of Seed Extract of Vicia ervilia (L.) Wild (burçak) on Sod Activity and MDA Level of Brain Tissue in Experimental Diabetic Rats

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.101 Sustainable Development

The Effects of Esfenvalerate on Some Hematological and Biochemical Indices of Van Lake Fish (Alburnus Tarichi Güldenstadt 1814)

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.107

Acute toxicity of fluvalinate and esfenvalerate to mature of tarek

4th internetional conference on the advances in natural and applied sciences, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.230

Determination of the Antioxidant Properties of Cefan Melon (Cucumis Melo L. C.V./ Cucurbitaceae) Grown in Siirt Province

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Turkey, 18 - 22 June 2019, pp.815-828

The Effect of Küşne (Vicia ervilia L. Wild) Plant Traditionally Used in the Treatment of Diabetes on Liver Damage in Experimental Diabetics Rats

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) Oct 27-29, 2017, Bitlis, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.187 Sustainable Development

Investigation of the Effects of Cypermethrin on Some Biochemical Parameters of Van Fish (Alburnus tarichi Gu¨ldenstadt, 1814)

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 October - 29 November 2017, pp.263

Sıçanlarda Ihlamur (Tilia platyphyllos L.) İnfüzyonunun İmmünsistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ZOOLOGY and TECHNOLOGY, Afyon, Turkey, 12 - 15 July 2017, vol.3, no.3, pp.11

“Bazı Bitki Büyüme Regülatörlerinin Sıçanların Çeşitli Doku Biyokimyasal Değerleri Üzerine Etkileri”

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Haziran 2004, Adana, Turkey, 21 June 2014 - 24 June 2004, pp.63