Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of cypermethrin on antioxidant enzymes and lipid peroxidation of Lake Van fish (Alburnus tarichi)

DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.43, ss.51-56, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neurotoxic and immunotoxic effects of fenthion and omethoate on frogs at acute exposure

TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, cilt.27, ss.357-362, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of some plant growth regulators on the level of glycogen protein and lipid in various tissues of rats

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.15, ss.68-73, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sıçanlarda Ihlamur (Tilia platyphyllos Scop) İnfüzyonunun İmmün Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.852-858, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Streptozotosin kaynaklı diyabetik sıçanlarda Arum rupicola'nın in vivo antioksidan potansiyeli

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.866-874, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Indoleacetic acid and kinetin on lipid peroxidation levels in various rat tissues

Turkish Journal of Biology, cilt.26, ss.193-196, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VAN GÖLÜ BALIKLARINDA (Alburnus tarichi) SOLUNGAÇ DOKUSU ÜZERINE ESFENVALERATE'NIN OKSIDATIF ETKILERİ

5. INTERNATIONAL CONFERENCES ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.154-155

FLUVALİNATENİN SUBLETHAL KONSNATRASYONLARININ LEPİSTESİN (Poecilia reticulata) SOLUNGAÇLARINDA ANTİOKSİDAN SİSİTEM ÜZERİNE ETKİSİ

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.156-157

Determination of Somebiochemicalproperties of "Cefan" Melo(Cucumismelo L. C.V. / Cucurbitaceae) Grown in Siirt Province

international engineering and science symposium’19, Siirt, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.1140-1146

The Effect of Seed Extract of Vicia ervilia (L.) Wild (burçak) on Sod Activity and MDA Level of Brain Tissue in Experimental Diabetic Rats

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.101

The Effects of Esfenvalerate on Some Hematological and Biochemical Indices of Van Lake Fish (Alburnus Tarichi Güldenstadt 1814)

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.107

Acute toxicity of fluvalinate and esfenvalerate to mature of tarek

4th internetional conference on the advances in natural and applied sciences, Ağrı, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.230

Determination of the Antioxidant Properties of Cefan Melon (Cucumis Melo L. C.V./ Cucurbitaceae) Grown in Siirt Province

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2019, ss.815-828

OXIDATIVE STRESS OF VAN FISH (ALBURNUS TARICHI GÜLDENSTÄDT, 1814)IN DURING REPRODUCTIVE MIGRATION

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.392

The Effect of Küşne (Vicia ervilia L. Wild) Plant Traditionally Used in the Treatment of Diabetes on Liver Damage in Experimental Diabetics Rats

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) Oct 27-29, 2017, Bitlis, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.187

Investigation of the Effects of Cypermethrin on Some Biochemical Parameters of Van Fish (Alburnus tarichi Gu¨ldenstadt, 1814)

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Türkiye, 27 Ekim - 29 Kasım 2017, ss.263

Sıçanlarda Ihlamur (Tilia platyphyllos L.) İnfüzyonunun İmmünsistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ZOOLOGY and TECHNOLOGY, Afyon, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2017, cilt.3, no.3, ss.11

“Bazı Bitki Büyüme Regülatörlerinin Sıçanların Çeşitli Doku Biyokimyasal Değerleri Üzerine Etkileri”

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Haziran 2004, Adana, Türkiye, 21 Haziran 2014 - 24 Haziran 2004, ss.63