Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Stereological examination of effects of ethanol on optic nerve in experimental alcohol model.

Human & experimental toxicology, vol.38, no.5, pp.610-615, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of the opopanax hispidus plant's aerial parts extract on mice ovary

Selçuk Tıp Dergisi, vol.36, no.1, pp.44-47, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Evaluation of the effects of alcohol in the heart by stereological methods

Eastern Journal of Medicine, vol.25, no.1, pp.41-44, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Effects of Streptozotocin On Spinal Cord Motor Neurons Count in Rat: A Stereological Study

Eastern Journal of Medicine, vol.24, no.2, pp.141-145, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siyatik Sinir Histolojisinin Işık Mikroskopik Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.27-28

Alkolün İndüklediği Barsak İmmun Barier Disfonksiyonunun Stereolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Karadeiz 2.Uuslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019, pp.23-26

Effects of ethanol and Cichorium intybus extract administrations on blood, brain, liver and kidney in rats

2nd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.44

ANÜLER ELASTOLİTİK DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: OLGU SUNUMU

XXII. PROF. DR. A. LÜTFİ TAT SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 18 - 22 November 2015, pp.158-159

ALT DUDAK MUKOZASINDA NADİR BİR LEZYON: ADENOMATOİD HİPERPLAZİ

XXII. PROF. DR. A. LÜTFİ TAT SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 18 - 22 November 2015, pp.148-149

Çocukluk Çağında Nadir Bir Kitle: Pilomatriksoma

XXII. PROF. DR. A. LÜTFİ TAT SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 18 - 22 November 2015, pp.149

Sığır ve insan orijinli Grup B Streptokokların bazı antimikrobiyel maddelere in vitro duyarlılıklarının araştırılması

X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Aydın, Turkey, 24 - 27 September 2012, pp.90-91

Sığır ve insanlardan izole edilen Grup B Streptokokların virulens faktörlerinin araştırılması

IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 October 2010, pp.164-165