Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Toıyo, Konaklama İşletmeciliği

  • 2016 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Toıyo, Konaklama İşletmeciliği

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Anadolu'da İnanç Turizmi

  • Lisans Anadolu Söylenceleri

  • Yüksek Lisans Mitoloji Ve Kültür