Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Devleti'nin Son Asrında Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.20-45, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sivas Devlet Yıllıklarına Göre XIXI.Asırda Tuz Madenleri

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.379-391, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

19.Yüzyılda ABCFM'nin Osmanlı Topraklarındaki Eğitim Uygulamaları

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.83-96, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XIX. YÜZYILDA SALNAMELERE GÖRE SİVAS’TA GAYRİ-MÜSLİM MEMURLAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.38, ss.461-476, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SİVAS AMERİKAN HASTANESİ

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI, sa.28, ss.81-102, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

19.ve 20.yy'da ABCFM Misyonerlerinin Türk Algısı

UTAS, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1071-1082

FARUK SUYU'NUN TURİZME KAZANDIRILMASI

IWACT 2017, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.1

VAN'IN TARİHSEL ZENGİNLİĞİNİN TÜRİZME KAZANDIRILMASI

IWACT 2017, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.1

VAN EFSANELERİNİN TURİZME KAZANDIRILMASI

IWACT 2017, Van, Türkiye, 28 Eylül - 10 Ekim 2017, ss.1

20.YÜZYILIN BAŞINDA VAN'DA BİR AMERİKAN KÖYÜ

V. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 9 - 13 Haziran 2009, ss.349-361

AĞRI DAĞI'NDA 12.000 ERMENİ ÇETECİ

II. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH'UN GEMİSİ SEMPOZYUMU, Ağrı, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2008, ss.536-540

19. YY. SONUNDA VAN'DA AMERİKAN KIZ VE ERKEK OKULLARI

IV. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU, Bitlis, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2008, ss.478-483

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de ABCFM Misyonerlerinin 19. Yüzyılda Finansal Yapısı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Misyonerler Ve Faaliyetleri, Yunus Emre Tekinsoy,Murat Hanilçe, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.135-145, 2018